Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

Add your review

36.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

36.000

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

fff

Tuyên tập 34 đê thi chuyên đê “Amin, Amino axit và protein” cực hay có lòi giải chi tiêt

Mục lục

Mục lục

Lý thuyết trọng tâm vè Amin – Amino axit – Cơ bàn – (Đè 1)

Lý thuyết trọng tâm vè Amin – Amino axit – Cơ bàn – (Đè 2)

Lý thuyết trọng tâm vè Amin – Amino axit – Nâng Cao – (Đè 1)

Lỹ thuyết trọng tâm về Amin Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết – Aminoaxit – Náng cao – Đẻ 2

Lỹ thuyết trọng tâm về Peptit vả Protein – Cơ bàn

Lý thuyết trọng tâm vè Peptit vã Protein – Nâng cao

Lý thuyết trọng tâm amin khác

Lý thuyết trọng tâm của aminoaxit khác

Lỹ thuyết trọng tâm peptit-protein khác

Bài tập amin đè 1

Bài tập amin đè 2

Bài tập đốt cháy amin, aminoaxit

Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết Bài tập về aminoaxit vã dẫn xuất cùa aminoaxit

Bài tập về tính lưỡng tính cùa aminoaxit

Bài toàn trọng tâm về peptit-protein

Phuong pháp giải bải toãn Oxi hóa Amin – Amino axit – Co bản

Phương pháp giài bài toán Oxi hóa Amin – Amino axit – Nâng cao

Phương pháp giãi bài toán trung hòa Amin và Amino axit – Đè Cơ Bàn

Phương pháp giãi bài toán trung hòa Amin Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết và Amino axit – Đè Nâng cao

Phưong pháp giải một số bài tập đặc biệt về Amin – Amino axit – Cơ bàn

Phưong pháp giải một số bài tập đặc biệt về Amin – Amino axit – Nâng cao

Phương pháp giài các dang toán trong tâm vè Peptit – Protein – Cơ bản

Ôn táp Amin – Amino axit – Protein – Đè    1

Ôn táp Amin – Amino axit – Protein – Đè2 Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết

òn tập Amin – Amino axit – Protein – Đè    3

Òn tập Amin – Amino axit – Protein – Đè    4

òn tập Amin – Amino axit – Protein – Đè    5

Ôn táp Amin – Amino axit – Protein – Đè    6

I Ôn táp Amin – Amino axit – Protein – Đè 7…………………………………………………………………….412

Ôn táp Amin – Amino axit – Protein – Đè 8

Tổng họp chương Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết amin-aminoaxit-protein – Đẻ 1

Tổng họp chương amin-aminoaxit-protein – Đẻ 2

Tổng họp chương amin-aminoaxit-protein – Đẻ 3

Kiẻm tra hết AMIN -AMINOAXIT – PROTEIN (Đề 1)

Kiẻm tra hết AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN (Đề 2)

Lý thuyết trọng tâm về Amin – Amino axit – Cơ bân – (Đề 1)

Bài 1. Còng thức phân tử tông Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết quát am in no mạch hờ là

 • A.

 • B.

 • C.


C„HAN.

CnHAiNHí.

C„hL-iN.

Bài 2.A11COÌ và amin nào sau đây cũng bậc ?

 • A.  (CHj)3COH và (CHỉ)ỉCNH:.

 • B.  (cHj)icHOH và (CHihCHNHCHj.

 • C.  C<HsN(CH3)2 và C6H5CH(OH)C(CHj)j.
 • D.  (CHj)NH và CHíCHiOH.

Bài 3.a*ainino axit có nhóm amino Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết gan vào nguyên tử c ở VỊ trí so bao nhiêu ?

 • A.   l.

 • B.   2.

 • C. 3.

 • D. 4.

Bài 4.Aniino axit não sau đây có hai nhóm amino ?

 • A. Valin

 • B.  Axit glutamic

 • C.  Lysin

 • D.  Alanin

Bài S.Các amin nào sau đây là aniin bậc I ?

 • A.  CHjNHjCI ; CHjNH>; CéHsNHí.

 • B.  CH3NH2; CíHsNH:; CHjCH(NH:)CH3.

 • C.  CHjNHjCl: CHjNH>: CóHsNhỉcÍ.

 • D.  CHỉNHi; CHjNHCHj.

Bài ó. Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết Hợp chất him cơ X có tên goi là Isobutylamin. Cõng thức cầu tạo thu gọn cùa X Là

 • A.  (CHj)icHNHi

 • B.  (CH.OĨCHCH2NH2

 • C.  CH5CH2CH2CH2NH2

 • D.  CHsCH2CH(CH3)NH2

Bài 7.Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là N-Metylamhn có cóng thúc can tạo thu gọn lã

 • A.  CóHs – NH – CH3.

 • B.  CíHs – CH: – NH:.

 • C.  CHj – CdL – NHĨ.

 • D.  chỉ – NH CHí.

Bài 8.Dày Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết chat não sau đày được xếp theo chiều tâng dãn bậc của aniin ?

A*CH3CH2NHCH3. CH3NH2, (CH3)2NCH2CH3.

 • B.  C2HSNH2, (CH3)2CHNH2. (CH3)3CNH2

 • C.  CHiNH:. CH3CH2NHCH3. (Ch3)2NCH2CH3.

 • D.  CH-.NH:. (CH3)ÌNCH2CH3. CH3CH2NHCH3

Bài 9.SÔ nhóm amino (NH2) trong một phân tử axit ammoaxetic lã


Bài lO.Chất nào Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết sau đây thuộc loại aniin bậc hai ?

 • a.  C2H5NH2.

 • b. GHÍ.NHL

 • C.  CHjNHj.
 • D. CH5NHCH3.

Bài 1 l.Amin não sau dãy thuộc loại amin bậc hai ?

 • A.  Đimetylamin

 • B.  Metylamiii.

 • C.  Trimetylamin

 • D.  Phenylamin

Bài 12.Công thức cùa glyxin là

A.     CH3NH2.

b. NH2CH2COOH.

 • C. NH2CH(CH3)COOH.

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Văn hóa ứng xử trong công việc của cán bộ, công chức tại xã tiền yên, huyện hoài đức, thành phố hà nội
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Công nghệ sản xuất dầu đậu phộng bằng phương pháp ép nhiệt
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu mô hình dự báo lũ phục vụ vận hành liên hồ chứa trên sông kone  hà thanh, tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
32.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Phát triển thị trường truyền hình mytv của viễn thông ninh bình
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu cải tiến mạch san bằng, mạch khôi phục dữ liệu và xung đồng hồ trong máy thu quang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
75.000
Sold by
@ xcnguyen220
Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết
Tuyển tập 34 đề thi chuyên đề “Amin, Amino axit và Protein” cực hay có lời giải chi tiết
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart