ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

fff

TRƯỜNG ĐẠI nọc CẤN THƠ KHOA CÔnG nghẹ BỌ môn kỳ thuật cơ KHÍ

…………………….000—-…..


LUẠN VĂN TÓT NGHIẸP


ỨNG DỤNG PHẤN MÉM SAP2000 TRONG TÍNH TOÁN THTÉT KẾ CỬA VAN CƯNG


(‘ÁN BỘ HƯỞNG DÁN:

PHẠM ỌUÕC LIẸT


NHÓM SINH VIÊN TH ực HIỆN

ĐÓNG THANH NHÀN 1110399


MAI VĨNH PHÚC


BÙI DVY TÂY

LỚP CKCTM K37


1110423


Tháng 5/2005


LỜI CẤM ƠN

Tham thoát mới đây mà đà bốn năm học đai học và mái trường Đại học cần Thơ đà cho tòi nhiều kiến thức và nhiều kinh nghiệm quý báu. quan trọng đê tòi thực hiện và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp mờ ra một bước đi mới cho bản thân tòi. Ngoài sự nô lực của bân thân, tòi còn ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung được sự quan tâm. giúp đờ và động viên của gia đinh, người thân, thầy cô và bạn bè về nhiều mặt.

Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:

Trước tiên, tòi xin câm ơn gia đinh và người thân đã luôn luôn ùng hộ và giúp dở tôi về vật chất lẫn tinh thằn trong suốt quá trinh học tập.

Tiếp theo, tôi xin cám ơn các giảng viên, các cán bộ viên chức cùa Khoa Công Nghệ ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung , trường Đại Học Can Thơ nói chung và bộ môn Kỳ Thuật Cơ Khi nói riêng đă giúp đờ. hồ trợ tòi tận tình trong suốt quá trình lâm luận văn.

Đặc biệt, tòi xin trân trọng cảm ơn Th.s Mai Vĩnh Phúc và Th.s Phạm Quốc Liệt, người đà tận tình hướng dần tỏi trong suốt quá trinh nghiên cứu và hoàn thành luận vãn.

Cuối cùng, tôi xin câm ơn tập thê lỡp cơ khi chế tạo máy khóa 37 ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung trường Đại Học Cần Thơ đà góp ý. giúp đờ và động viên tạo điểu kiện cho tôi hoàn tốt thành luận vãn.

Sinh viên thực hiện

Đồng Thanh Nhàn

Bùi Duy Tây

TÓM TÁT

Mục tiêu để tài là ứng dụng phần mem SAP2000 trong tinh toán thiết kể kêt cấu van cung Do đó con người phai có biện pháp khắc phục hoặc hạn chế thiên tai Đê đáp ứng nhu cầu đó thi phãi xây dựng nhiều công trình thủy lợi như cống chống lũ ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung . Trong hệ thống cống thì bô phận cứa van 1<Ì bô phận rất quan trọng, đối VỚI các công trinh lớn thi sử dung cửa van cung Là phố biến.

Ưu diêm cửa van cung có khã năng chịu tãi trọng lớn hơn. kết cấu irng chắc hơn. Nhưng vấn đề tinh toán và thiết kế cửa van phải phù hợp vả đâm bão an toàn sử dung theo thời gian Bên cạnh đó thi việc tinh toán cửa van cung không chi bang phương pháp ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung thu công mà ngày nay việc tính toán đà được ứng dụng bang công nghè phẩn mềm. và một trong số dó Là phần mem SAP2000 được rèn the giới công nhận và tin cậy sử dụng nhiều nhắt.

Do đó qua luận văn này nhóm đà thực hiện: tính toán được cửa van cung theo lý thuyết, sư dung được sơ bộ về phần mềm SAP 2000, vè được kết cấu cúa van cung trên phần mềm SAP 2000 và xuất được biếu đồ ứng suat cúa vật ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung liệu.

MỤC LỤC

LỜI CÁM ƠN

TÓMTẢT

MỤC LỤC

DANH MỤC HĨNH

DANH MỤC BÁNG

CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN

  • 1.3.   Tổng quan ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung cúa van cung 8

  • 1.4.1.  Tình hình trong nước

dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung 15

CHƯƠNG 2. TỎNG QUAN VẺ PHÀN MÈM SAP 2000

  • 2.3.2.1 ……………………………………………………………………………………… Hệ

độ tống thể

  • 2.3.2.2 ……………………………………………………………………………………… Hệ

dộ cục bộ

2.3.3. Dấu cúa nội lực và ứng suất ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế


cửa van cung

  • 2.3.3.2……………………………………………………………………………………… Phần tử

vỏ

CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN CỦA VAN CUNG BẢNG LÝ THUYẾT

  • 3.4.2.   Trường hợp tái trọng 256 ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung

3.6.1……………………………………………………………………………………………. SỔ liệu

tính toán

  • 3.6.2.2.  Tinh toán áp lực ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa

van cung nước tác dụng lèn killing chính

CHƯƠNG 4. MÔ PHÔNG CỨA VAN CUNG

  • 4.2.   Phân tích nội lực kết cấu van cung theo bài toán không gian bảng

SAP2000

  • 4.4.1.   Mô hình hỏa ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung kết cấu van 74

CHƯƠNG 5. KÉT LUẬN

SVTH: Đổng Thanh Nhàn

Bùi Duy Tây

GVHD: Phạm Quốc Liệt

Mai Vĩnh Phúc

-V-

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu các phương pháp trích rút từ khoá từ trang web và ứng dụng
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty cổ phần xnk 3d quốc tế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ tạo động lực làm việc cho viên chức tại bảo hiểm xã hội tỉnh quảng trị
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại công ty tnhh trần ngọc
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung
ứng dụng phần mềm sap2000 trong tính toán thiết kế cửa van cung
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart