VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

Add your review

14.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

14.000

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG

fff

1

CHONG I. VANG VA CAC THI’ỘC TINH CUA VANG

  • I.   ĐẠI CTƠNG VE LỊCH sứ CỦA VÀNG

Nhiều nguồn tài liệu cô còn lưu lại cho biết, vào khoáng 12000 năm trước Công nguyên người Ai Cập đà biết đến vàng và từ “vàng” đà được ghi trong cuốn từ điên cò của người Án Độ cách đây óOOOnăm. Cùng vào thời đó người Ai Cập,người Xume đà biết VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG gia công vàng làm đồ trang sức. Năm 3100 trước Công nguyên, vua Ai Cập Menes đà cho đúc vàng thành từng thỏi mang tèn minh, mỗi thoi vàng nặng 14gr. Các đoàn lạc đà cua vua Xa-lò- mòng hàng năm đem về từ Ophir một so x àng theo trị giá ngày nay đen hàng tỷ phrăng. Vu a có ngai bọc vàng và uống rượu trong nhũng ly rượu bảng vàng. Khi xua Ai Cập trê Tontankhamon chết (khoảng năm 1350 trước Công nguyên VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG ), các than dàn cùa Vua đà đặt xác ướp cua ông vào một cái quách bang x àng khối trên 100kg. còn được trang tri bang một tượng x àng người đồ sộ bàng vàng tạc theo hình xua.Năm 1492, Christophe Colomb đà phát hiện có x àng trên đão Hispanila nam giừa Đô-mi-nich và Ha-i-ti ngày nay.Suốt cả the kỳ sau đó.nhửng người đi chinh phục Châu Mỳ đà gừi về nước minh nhừng sổ lượng lớn VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG thứ kim loại quý đó.

ơ thời Trung Cô, người Fhini, sau đó là người Hy Lạp đà biết dùng x àng đè đúc thành tiên và cho lưu hành song song với đong tiền băng kim loại bạc.

Cách đây khoáng 3000 năm đã thay xuất hiện tiền bằng x àng ớ An Độ, ờ Trung Quốc, ơ Việt nam từ đau Công nguyên ông cha ta đà biết đến x àng.

Trên the giới, dưới các triều đại nô lệ và phong VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG kiến, x àng dược dùng đúc thành x ương miện,tượng trưng cho quyền uy của bọn xua chúa phong kiên, từ thời tư ban chú nghía cho den ngày nay,vàng được dùng làm phương tiện cất giừ của cái.phương tiện dự trừ,thanh toán và ngày càng được dùng vào công kỳ nghệ phục XỊ1 đời song và làm đồ trang sức.

LÚC đầu vàng được xếp sau bạc trong hàng ngũ kim loại màu khan hiểm.Nhưng sau đó người ta tìm VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG cách cãi tiến công tác thăm dò, khai thác bạc, vi dự trử bạc lớn, dễ khai thác hon, nên bạc đà được khai thác nhiều hon vàng, làm cho vàng vốn đà khan hiếm ngày càng trờ nên khan hiếm và cao giá hon bạc.Từ thời cò đại đen thời trung co, tương quan giá trị giừa vàng và bạc thường dao động trong phạm vi 1/10 đen 1/12, chưa bao giờ vượt quá tỷ lệ 1/16. Đen VÀNG VÀ CÁC THUỘC TINH CỦA VÀNG đau the kỷ 20, tương quan ấy đà có lúc dao động trong phạm vi: 1/36 đến 1/39(1)

Trong lịch sư nhàn loại, cho den nay con người dà khai thác được khoảng 130 ngàn tan vàng,nhưng do vàng là kim loại quý hiếm và ben vừng, cho nên hiện còn khoang 85% so vàng này nếu thu gom lài thi có thê xếp thành một khối hình hộp mỗi bề 16m (2)

  • 2. CÔNG DỤNG CỦA VÀNG VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG .

Neu khi mới ra đời vàng chi được dùng đê đúc tiên, làm vương miện tượng trưng cho quyền uy, làm đồ trang sức biêu thị sự giàu sang, phủ quý và làm báu vật đè cat giừ. thi tir khi khoa học kỳ- thuật phát triển con người ngày càng khám phá ra nhiều thuộc tính hữu ích và còng dụng quý giá cua vàng, mà ít kim loại nào có được.Chãng hạn:

Trong y học,từ lâu vàng đã được VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG dùng làm nguyên liệu cho ngành nha khoa.Theo báo “Tien phong chù nhật” so 40.96, trong the chiến thứ 2 Phát xít Đức đã lay dược khoang 6 tan vàng từ răng (vàng) cúa người Do Thái. Tinh đen thập niên 80 lượng vàng sư dụng trong nha khoa dà giám xuống 25% so với trước, tuy vậy số lượng vàng dùng đê làm răng của toàn the giới năm 1987 vần còn đen 48 triệu tan.

Trong công nghiệp thuỷ VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG tinh, vàng được sử dụng làm thuỷ tinh màu đặc biệt.Nước vàng kim (hoàng kim) có 12% vàng dùng dê vè lên bề mặt gốm.sứ.thuỹ tinh làm tăng vẻ đẹp và sang trọng của sân phẩm.Vàng còn được dùng đè làm tranh sơn mài.

Vàng ngày càng được sứ dụng rộng rãi trong công nghiệp phim ảnh. đặc biệt phim ãnh màu.Các băng ghi âm. ghi hình thông dụng và màu cũng phai sứ dụng đến vàng VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG .

Công nghiệp hoá chắt cùng sử dụng vàng ngày càng tăng đè che tạo các dụng cụ thí nghiệm ben hoá chat như chén,que khuyâý, hệ thong làm lạnh đặc biệt, binh phân ứng. điện cực…

Trong còng nghiệp điện từ, vàng rat dược ưa chuộng đê chế tạo các mạch dẫn điện, tiếp xúc. công tắc, vỏ ben với tác dụng của hoá chất…

Người ta tinh rằng, chì riêng trong thập niên 70 (1971-1980 VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG ) nghía là vào lúc này ngành công nghiệp điện tử bán dần và công nghiệp hàng không xnù trụ mới bắt dầu thịnh hành, mà ngành còng nghiệp tiêu dùng phục vụ dân sinh đà ngốn mất 9442 tấn x àng, trong đó công nghiệp kim hoàn dùng 7136 tan, điện tứ radio dùng het 903 tan, ngành nha khoa dùng hết 712 tan. cho các nhu cầu công nghệ khác hết 691 tấn. Cũng trong thời gian này lượng vàng dùng làm đồ trang sức, đúc VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG tien cat giữ cùa tư nhân vào khoáng 4693 tan (3).

Cho đen nay lượng vàng lớn nhất vẫn được sử dụng làm vật bào đàm trong lưu thông tiên tệ. Lượng vàng đưa vào lưu thông tiên tệ của nhiêu quốc gia chiếm gan nửa sổ vàng sân xuất hàng năm. Tuy nhiên, ngày nay tiền vàng ít dược sứ dụng đê lưu thông thường chỉ có 900 phan vảng.

  • 3. NHŨNG THUỘC TÍNH LÝ HOÁ HỌC CÙA VÀNG.

Từ xa xưa vàng dã trơ VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG thành kim loại cao giá, nguyên nhân chu yếu, suy cho cùng, có lè do vàng là kim loại khan hiếm, lại có nhiều thuộc tính lý hoá và ngày càng phát hiện được nhiều công dụng hữu ích phục vụ đời sổng kinh tế xà hội mà các kim loại khác thường không thê có được.

Song, thực chat vàng chi là kim loại màu vàng, ánh kim đẹp có tên Latinh la Aurum, ký hiệu hóa học là Au. được xếp hàng thử VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG 79 trong bâng tuần hoàn Mendeleep, có phàn tư lượng là 196.967 năm trong nhom thứ 1 thuộc nhóm kim loại màu khan hiếm


  • 3.1 Các tính chất lý học

Tại nhiệt độ thường vàng ờ thê ran. tỷ trọng 19.336g/cm3.Vàng nóng chay ơ 1063.4"C sôi ờ 2966°c. Khi nguội tới nhiệt độ nóng đo. nếu trong vàng có lẫn các kim loại khác, thi đột nhiên xuất hiện lục thầm. Khi hoá rắn VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG thè tích cùa vàng giam nhiều.

Ở dạng bột có màu đỏ tia, xanh xám hoặc màu đen. ớ dạng chia rất nhỏ, lại có màu x àng.Dưới ánh sáng xuyên qua, những lá vảng rat mòng có màu xanh lơ hoặc lục, còn dưới ánh sáng phân chiểu vần là màu vàng.

Vàng dần nhiệt và dần điện tot. ơ 18°c, hảng so dần điện cua vàng bàng 67,3% của bạc, còn hệ số dẫn VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG nhiệt bang 70% của bạc

Vàng tương đoi mềm, déo và dai do vậy dề kéo thành sợi (Igr vàng có thê kéo thành một sợi chi dài 3 km) và dể dát mỏng (có thê móng 1/8000 mm). Do vậy các tượng đài rộng hàng trảm tan có thê được mạ kin bằng vài chục gr vàng.

Vàng dễ bay hơi trong chân không và dễ đánh bóng

Độ cứng theo Mo-xơ là 2,5

Độ cứng theo VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG Brinel (HB) là 1820 KG/mm2

  • 3.2 Các tính chat hoá học

Vâng không đòi màu và hau như không bị ăn mòn trong không khi, ớ bat kỳ nhiệt độ nào, trong nước, trong các dung dịch muối, dung dịch kiềm nóng cháy và trong các axit mạnh

Vàng hoà tan trong dung dịch Kalixyanua (KCN) hoặc Natrixyanua (NaCN) khi có ôxy theo phán ứng sau:

4Au+O2+8NaCN+2H2O=4Na[Au VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG (CN)2+4NaOH

Vàng hoà tan trong nước cường thuỷ

Khi có muối ăn (NaCL) hoặc amoniclorua (NH4CL) theo phan ứng sau:

Au+3HCl+HNO3=AuC13+NO+2H2O

Vàng dễ tạo thành hợp kim với nhiều nguyên tố:

VD:bạc. đong, asen. cađmi, Bismut, bạch kim, Telua, chi

Dung dịch vàng (III) clorua có tính oxy hoá rất mạnh, nó bị khử đền vàng VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG kim loại bang các chắt khử vô cơ. hừu cơ sau:

AuC 13+3FeSO4=Au+Fe2(SO4)3+FeC 13 2AuC 13+3SnC12=2Au+3SnC14

4AuC 13+3(NH2NH2HCl)=4Au+15HCl+3N2

Có thê khử bang khi sunturơ. than hoạt tinh, axit Oxalic, amoniôxa lat, Natrinitrit, Hyđròquinon. Hyđrôperoxyt trong môi trường kiem.v.v…

Độ bền hoá học của vàng trong axit là nhờ điện cực dương của vàng

VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG Vàng dề tạo phức với dung dịch xianua, nhất là khi có mặt không khí

Các hợp chất hoà tan của vàng dễ bị các chất hìru cơ khử vàng thành kim loại dưới dạng keo.Dung dịch thường có các màu đó, xanh, tim hoặc nâu.

  • 4. ”TUổI” VÀNG VÀ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG VÃNG

4.1. ’’Tuổi” hàm lượng vàng

Cho đen nay chưa ai có thê biết được chinh xác tuổi vàng theo nghĩa thời gian năm tháng. VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG Còn tuổi vàng mà dàn gian quen gọi là một quy ước về chat lượng vàng theo tập quán của xung Á đông

Vàng cũng như các kim loại khác, ton tại dưới dạng nguyên chat (tinh khiết) hoặc dưới dạng hợp kim hay hợp chat.Vàng kim loại bền trong không khi, nên không bị biến dôi theo thời gian vi vậy “tuổi” vảng là khái niệm chi độ nguyên chat hoặc độ tinh khiết (hàm lượng) cuã vàng .Vàng càng tinh khiết VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG ,”tuôi” vàng càng cao, vàng càng có nhiêu tạp chất, thi tuồi vàng càng tháp.Vàng cao tuôi nhắt là xàng mười hoặc vàng 99,99. ơ nước ta, hợp kim giữa xàng và bạc với hàm lượng trên 90% xàng được gọi là vàng ta. hợp kim giừa xàng và đồng được gọi là xàng tày.Việc xác định hàm lượng x àng trong xàng ta có phan dễ dàng hơn xác dịnh hàm lượng vàng trong x àng tây.

Trên VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG the giới còn có những quy định khác về chat lượng vàng là carats (tiếng Pháp) hoặc karat (tiếng Anh. Đức viet tat là K. hoặc Kt).Vàng nguyên chat là vàng 24 karat (24K).Vàng có giá trị karat càng tháp, thì hàm lượng x àng càng ít, chắt lượng vàng càng thấp.

Khái niệm khoa học về chắt lượng phô thông cua vàng là phẩn trăm (%). Vàng tinh khiết cao là vàng nguyên chất, có hàm lượng 100 VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG % vàng. Chat lượng vàng càng thắp hàm lượng vàng càng ít. Mối quan hệ chắt lượng giừa karat và hàm lượng vàng xin xem bâng 1.

<<<123>>>

Karat.K (phần/24)

Độ      tinh      khiết

(phần/1000)

Phản trăm (phần 100)

24 K

23 K

22 K

21 K

20 K

19K

18K

17K

16K

15K

14K

13  ~ VÀNG’ VÀ CÁC

12K ’A~     ‘

11 K

10K

9K

8K

1000 hay 999

958

916 hay VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA

875

833

791

750

708

666 hay 667

625

583 hay 585

541

500

458

416 hay 417

375

333

100 hay 99,99%

95,83%

91,66%

87,50%

83,33%

79.16%

75,00%

70,83%

66,66%

62,50%

58,33%

54,16%

50,00%

45,83%

41,66%

37,50% 33,33%

  • 4.2 Đơn vị đo lường vàng

ơ nước ta. cũng như ớ Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc thường tinh trọng lượng vàng và các kim loại, đá VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG quý bang đơn vị lạng (lượng) hoặc đong cân, chì. phàn, ly (lai).

1 lạng =10 chi =100 phàn =1000 ly (lai)

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
tách chiết và xác định hoạt tính chống oxy hóa của anthocyanin từ vỏ chôm chôm
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
42.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Dong song troi khuat dia dang richard dawkins
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
15.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
So Ngheu Doi Thoai (Ab.469)__2.Pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG
VÀNG VÀ CÁC THUỘC TÍNH CỦA VÀNG
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart