Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

Add your review

18.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

18.000

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

fff

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

fff

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

fff

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

fff

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

fff

HỌC VIỆN NÒNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP

TÊN ĐẺ TÀI:

XÁC ĐỊNH MỘT SÓ YẾU TỎ ẢNH HƯỜNG ĐẾN

HIỆU SUẤT XÚC TÁC QUANG CỦA SẢN PHẨM THƯƠNG MẠI FN2 CHỨA T1O2

<<<123>>>

Người thực hiện

: NGUYỀN LỆ THỦY

Lóp

: K56MTD

Khóa

: 56

Chuyên ngành Giáo viên hưứng dẫn Địa

: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

: PGS.TS. NGUYÊN TRƯỜNG SON

điểm thực tập

: Bộ môn Hóa học – Khoa Môi trường Học viện Xác định một số yếu tố ảnh hưởng

LÓI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu do tôi thực hiện. Các số liệu được thu thập sơ cap và tự tiến hành phân tích. Nghiên cửu và kết luận nghiên cứu trinh bày trong khóa luận chưa từng được cóng bố ỡ các nghiên cứu và tài liệu khác.

Các đoạn trích dần và số liệu thử cap sư dụng trong khóa luận đeu dược dẫn nguồn và có độ chinh xác cao nhất trong phạm vi Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 hiêu biết của em.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về nghiên cứu của minh.

Hà Nội, tháng 5 năm 20ỉ5

Sinh viên

Nguyễn Lệ Thủy

LÒI CẤM ƠN

Trong quá trình thực tập và hoán thành khóa luận tốt nghiệp “ Xác định một số yểu tố ánh hưởng đen hiệu suất xúc tác quang cùa sàn phâm thương mại FN2 chừa TiO: ”, em đà nhận được nhiều sự quan tâm. giúp đờ tận tinh của các tập thê, cá Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 nhàn.

Trước tiên, em xin chân thành cam ơn Ban giám hiệu Học viện, toàn thê các thay cò giáo Khoa Môi trường đà truyền đạt cho em những kiến thức cơ ban và chuyên sâu. Đó là nhừng kiến thức vô cùng quan trọng giúp em có cơ sở vừng vàng trong suốt quá trình nghiên cứu cùng như hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.

Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành câm ơn thầy PGS. TS. Nguyền Trường Sơn Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 – Giáng viên Bộ mòn Hóa học – Khoa Môi trường -Học viện Nông nghiệp Việt Nam đà tận tinh hướng dần. giúp đờ em hoàn thành tốt bài khóa luận.

Em cùng xin chân thành càm ơn các thay cô giáo giang dạy và làm việc tại Bộ mòn Hóa học – Khoa Mòi trường – Học viện Nòng nghiệp Việt Nam đà tạo điêu kiện giúp đờ em về trang thiết bị, hóa chat và phòng thi nghiệm trong suốt quá trinh tiên hành nghiên cứu.

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 Cuối cùng, em cũng xin bày tó lòng câm ơn tới gia đinh, bạn bè – những người luôn bên cạnh động viên, giúp đờ em trong suốt quá trinh học tập vả nghiên cứu.

Trong quá trình hoàn thành khóa luận này, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan không thê tránh khói nhừng thiếu sót và hạn che. Em rat mong nhận được sự càm thòng, đóng góp ý kiên và nhận xét của các thầy cò cùng các bạn sinh viên. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2

Em xin chân thành cam ơn!

Hà Nội, tháng 5 năm 20 Ị 5

Sinh viên

Nguyễn Lệ Thủy

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN_Ị

LỜI CÁM ƠN

MỰC LỰC

DANH MỤC KÝ Tự VIẼT TẤT

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

PHẢN I: ĐẬT VÁN ĐÈ

  • 1.2. Mục đích, yêu cầu của đề tài Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 2

PHÂN 2: TÒNG QUAN CÁC VÁN ĐẼ NGHIÊN cứư

  • 2.4.1.  Vật liệu TIO2 pha tạp các nguyên Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác

quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 tố kim loại

của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 hòa tan

PHÂN 3: NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu

Chất xúc tác quang hóa TĨO2 dưới dạng chế phàm thương mại là FN2. Đây là loại sơn xuất xứ từ Cộng hòa Séc với tác dụng kháng khuẩn và làm sạch không khí20 Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại

FN2 chứa TiO2

PHÂN 4: KẼT ỌƯÀ NGHIÊN cứu

  • 4.1.  Lựa chọn vật liệu phù hợp làm chất mang và xác định phương pháp phù

xúc tác

4.2. Xác định các thông so kỳ’ thuật anh hường đen Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 hiệu qua xúc tác trên bê tỏng nhẹ

PHẢN 5: Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2 KÉT LUẬN VÀ KIÉN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHÁO

Tiếng Việt

PHỤ LỤC

v

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận văn thạc sĩ) nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa tại tỉnh thái nguyên
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các dịch vụ công trình biển của xí nghiệp liên doanh vietsovpetro
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2
Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất xúc tác quang của sản phẩm thương mại FN2 chứa TiO2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart