xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

fff

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHO A Sir PHẠM Bị) MÔN Sư PHẠM TOÁN HỌC


LUẬN VÃN TỎTNGHIẸP

XÂY DựNG HỆ THÓNG BÀI TẬP NÂNG CAO MỎ RỘNG VÓN TỪ THEO CHỦ ĐIẺM

CHO HỌC SINH LỚP 2

Giáo viên hướng dần

ThS. Trinh Thị Hương

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Thị Hồng Tươi

MSSV: 1110344

Lớp: SP Tiều Học – K37

CẤN THƠ, 05/2015

CẤN THƠ, 05/2015


LOI CAM ON

Trước tiên tòi xin gửi lởi cảm on dến quỷ thầy cò trường Đại học cần Tho – khoa Sư Phạm – Bộ mòn Toán xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 dà tận tình giảng dạy, truyền dạt cho tôi nhừng kiến thức vã kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trinh học tập.

Đặc biệt, tôi xin gứi lõi câm on chân thảnh dến ThS. Trịnh Thị Hương, là người tiực tiếp hưởng dần. hò trợ. giúp dờ tòi thực hiện luận văn này.

Tòi cũng xin gữi lời cám ơn các bạn sinh viên lớp Sư phạm Tiêu học – K37 dã úng hộ và dộng viên tnili thần cho tòi.

Mặc xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 dù bán thân đà có nhiêu cò gãng nhưng chác hấn không tránh khôi thicu sót. Tòi rất mong nhận dược sự dỏng góp ý kiến cứa quý Thầy, cô và các bạn dế luận vãn dược hoàn chinh hơn.

Cuối cùng, tôi xin kinh chúc Qúy thầy cô và các bạn dồi dào sức khóe, luôn hạnh phúc và thành công trong mọi lình vực. Xin chân thành câm ơn!

Cằn Thơ. ngày 05 tháng 05 nãm 2015

Sinh viên thực hiên

xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điêm cho học sinh lớp 2 Nguyên Thị Hồng Tươi

QUY ƯỚC VIÉT TẤT

<<<123>>>

Kí hiệu

V nghía

IIS

Học sinh

GV

Giáo viền

SGK

Sách giáo khoa

BT

Bài lập

VBT

Vở bãi tập

NXB

Nhà xuất ban

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

  • 4.1.  xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh

lớp 2 Đối tượng nghiên cứu

CHƯƠNG 1: CO SỞ LÍ LUẬN VÀ THựC TIÊN CỦA VIỆC DẠY

MÓ RỘNG VÓN TƯ CHO HỌC SINH LỚP 2

Ị. 1.2. Li thuyết về từ tiếng Việt

CHƯƠNG 2: HẸ THONG BÀI TẬP NÂNG CAO MỞ RỘNG VÓN TỪ.

THEO CHÌ ĐIẺM CHO HỌC SINH LÓP 2

  • 2.1.  Nguyên tắc xây dụng hệ thống bài xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 tập nâng cao mờ rộng vốn từ theo chu

điểm chơ học sinh lóp 2

  • 2.1.4.  Nguyên tắc đàm bao tính vừa sức và phút huy tính sáng tạo cùa học sinh ….25

  • 2.2. Xây dụng hệ xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 thống bài tập nâng cao mớ rộng vốn từ theo chu diêm cho học

sinh lóp 2

iv


CHI ONG 3: XÂY DựNG KÍ: HOẠCH BÀI DẠY

MỚ RỌNG VÓN TÙ’NẤNG C AO THEO CHÚ DIẺM CIIO IIỌC SINH LỚP 2 78

  • 3.1.  Kể hoạch bãi dạy chù diêm 2: Ong bã, Cha mẹ, Anh em, Bạn trong nhã

dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2

KÉT M ẶN

TÀI LIỆl J THAM KHẢO

MỜ ĐÀU

  • 1. Lí do chọn đề tài

Mòn Tiêng Việt giừ vai trò quan trọng đòi với học sinh tiêu xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 học trong việc hình thành và phát triên các kì năng sử dụng tiếng Việt (đọc. nghe. nói. viết) đê học tập và giao tiếp. Việc dạy học Tiếng Việt góp phẩn rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy cơ bán. góp phần nâng cao phâm chất tư duy. năng lực nhận thức. Bên cạnh đó. cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giàn về Tiếng Việt và tri thức sứ dụng Tiếng Việt, giúp học sinh hiểu biết xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 sơ giãn về xà hội. tự nhiên và con người, về văn hoá. văn học Việt Nam và nước ngoài. Thông qua đó cùng bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt và hình thành thói quen giử gìn sự trong sảng, giàu đẹp cúa Tiếng Việt, góp phần hình thành nhãn cách con người Việt.

Phân môn Luyện ùr và câu Là phân môn quan trọng cua món Tiếng việt, nhàm mờ rộng vốn từ. cung cấp những hièu biết sơ gián về từ loại và xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 về kiêu cấu tạo cua các từ thông qua vốn ùr các em sẵn có các từ mới học. Đong thời rèn kỳ năng nói. viết thành câu. dùng một so dâu câu khi viết, cung cấp những mầu câu can thiết đê học sinh vận dụng trong giao tiếp và học tập.

Nhưng trong đó. "Mớ rộng vốn từ" vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: vốn từ cua học sinh còn nghèo nàn. von ngôn ngừ Tiêng Việt còn hạn xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 che. nên khi gặp những dạng bãi tập Mớ rộng vốn tử nâng cao các em còn rat King túng.

Đặc biệt đối với học sinh lóp 2. von song, vốn từ cua các em còn quá ít trong khi từ ngữ Việt Nam rất phong phủ. đa dạng. Xuất phát từ lý do trên, người viết đà chọn đề tài: "Xảy dựng hệ thống bái tập nủng cao mớ l ỏng vốn từ theo chú diêm cho học sinh lớp 2" đế nghiên xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 cứu.

  • 2. Lịch sử vấn đề

Vài nãm gần đây. chương trình phàn môn Luyện từ và câu trong sách giáo khoa Tiếng Việt lóp 2 có nhiều công trình nghiên cứu. Các còng trình nghiên cứu chu yếu tìm hiểu những van đề lí thuyết về các phương pháp dạy học. hay nghiên cửu những hệ thống bãi tập đê Lãm tài liệu tham kháo cho các giờ dạy và học. Mà tiêu biêu có thê nhắc den một sổ công ưinh sau:

Tác giá Nguyền xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2 Minh Thuyết với công trinh Hói đáp về dạy học Tiếng Việt 2 (200S) để cập đến nhiều vẩn đề về phân môn Luyện tử và câu qua hệ thống câu hói và

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ của ngân hàng ngoại thương việt nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương đống đa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần thủy sản kiên giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
46.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
TRẮC NGHIỆM THANH TOÁN QUỐC TẾ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Án Tiến Sĩ) Tạo Động Lực Cho Người Lao Động Tại Các Tập Đoàn Kinh Tế Nhà Nước Ở Việt Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2
xây dựng hệ thống bài tập nâng cao mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 2
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart