Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

fff

Bài tập lớn môn học Kiêm toán năng lượng

LỜI NÓI ĐÀU

Các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt và các anh hương do tiêu thụ nhiều năng lương tác động xấu lên mòi trường là động lực cho việc sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn tài nguyên không tái tạo. Sự ra đời của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng đã tác động nhiều đến các tỏ chức và cá nhàn trong nước. Chính vì vậy mà việc sử dụng nàng lượng một cách hiệu quả đang thu hút đươc sự quan tâm cùa các đơn vi kinh doanh dịch vụ. các nhà máy sân xuất công nghiệp, các cơ quan công sờ và các hộ gia đình. Đặc biệt đối với các cơ sớ mà chi phí nâng Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” lương chiếm một phần đáng kề trong chi phí hoạt động thì việc tiết kiệm năng lượng là một động lực mạnh mè đê họ băt đầu tiến hành kiêm toán năng lượng. Kiêm toán năng lượng là tiền đề cho các hoạt động nhằm giúp các cơ sờ nảy tim ra các cơ hội tiết kiệm nâng lượng.

Hoạt động kiêm toán năng lượng hiện nay vẫn còn mới ờ nước ta nên chưa nhiều cơ sơ nắm đươc quy trinh kiêm toán Đồng thời phạm VI nghiên cứu các cơ Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” sờ. doanh nghiệp tiêu thu năng lượng rất rộng và thời gian bi han chế nên nhóm chúng em chọn và thực hiện đề tải "Xây dựng quy trình kiếm toán nồng lượng cho nhò mày sàn xuất thitoc lả ”. Trong đề tài này, chúng em đã xây dựng dược một quy trinh hoàn thiện cho công tác kiêm toán nàng lượng tại một nhà máy sản xuất thuốc là nói chung và có thê Lã tài liệu tham kháo cho các ngành khcác.

Trong quá trinh thực hiên Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” đề tài. nhóm chúng em đà nhận được sự hướng dần tận tinh của thay Dương Trung Kiên. Tuy nhiên nhóm vần không tránh khói nhùng sai sót và hạn chế. Chúng em mong nhận được sự góp ý và chi dần cúa các thầy cô đế có thề hoàn thiện hơn kiến thức cua minh

Chủng em xin chân thành câm ơn!

Hà Nội, tháng 12 năm 2012

Sinh viên thực hiện

Nhóm 9

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐÀU

MỤC Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” Lực … 2

CHƯƠNG 1: GIÓI THIỆU VÉ CÒNG NGHỆ SÀN XƯÁT THUÓC LÁ

1.4………………………………………………………………………………………………

Phối trộn Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” sợi cuông lá vả phun hương

CHƯƠNG 2: ĐẠC THÙ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG QUY TRĨNH KIÊM TOÁN NẢNG LƯỢNG

 • 1.1.1.  Nguồn cung cấp điên cho nhà Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng

cho nhà máy sản xuất thuốc lá” máy

 • 2.  Tông kết hiện trạng tiêu thụ năng lượng năm Xây dựng quy trình kiểm toán năng

lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” gằn nhất

 • 3.  Thu thập các bân vè kỹ thuật của hộ lieu ihụ, sơ đố hệ thống nàng lượng 27

 • 2.1.  I lệ thống tiêu thụ diện nâng28 Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

 • 4.  Nhận diện những vị trí. thiết bị làng phí và sử dụng không hiệu quả năng

lượng

 • 5.1.  Ilệ Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc

lá” thống chiểu sáng

 • 2.  Tòng họp và đề xuất các giãi pháp tiết kiệm năng lượng Xây dựng quy trình kiểm

toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”

KÊT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHAO

CHƯƠNG 1: GIỚI THIẸU VÉ CÒNG NGHẸ SẢN XUẤT THI Óc LÁ

I. Quỵ trình công nghệ

Quy trình sàn xuất thuốc lá cùa các nhà máy gần như Là giống nhau, tùy mục đích sán xuất (thuốc Lá xuất khấu, chất lượng cao hay thấp, đóng bao cứng Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” , bao mềm hay đóng hộp) mà quy trinh sè phức tạp hoặc đon gian hơn

Tuy nhiên, quy trinh chung của các nhà máy sỗ trải qua các công đoạn nêu dưới đày.

1. Sơ đồ quy trình công nghệ cùa nhà máy sán xuất thuốc lá • 2. Giãi thích về nguyên lý cùa quy trinh

Nguyên liêu lá thuốc được tiến hành chọn lọc và lãm ấm. Tiếp theo lá thuốc được tách bo cuộng và tiến hành làm mềm cuông. Hai Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” quá trình này dũng hơi bào hòa cấp từ lò hơi. Nước ngưng cua quá trình Lãm ầm và Làm mềm này rất bấn nên không được tận dụng.

Sau đó. nguyên liệu được đưa vào máy cán nhằm dàn mong cuộng rồi vào máy thái với mục đích làm cho lá thuốc lá thành sợi.

Sợi thuốc Lá được qua máy say sư dụng hơi bào hòa cap từ lò hơi. Nước ngưng của quá trinh này cũng không sử dụng được vi rất bân. Sau Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” đó. tiến hành phun hương liệu và chuyên đến ủ trong các thùng chứa cho lên men ở điêu kiện nhiệt độ và độ ẩm mòi trường.

Sau một thời gian ú. nguyên liệu được đưa vào máy cuốn điếu và chặt định hình kích thước. Rồi được qua máy đóng bao đê đóng bao. qua máy bóng kính bao. máy đóng tút. máy bóng kính tút Hoãn thành các loại sán phẩm khác nhau. Sau đó đươc đưa vào thùng chứa và được nhập kho Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” thành phẩm.

II. Những phân xưóng chinh của nhà máy

Quy trình sân xuắt thuốc Lá cúa nhà máy thuốc Lá được phân chia còng việc theo các phân xương sân xuất như sau:

<<<123>>>

STT

Phân xương

Công việc

1

Sợi

Chê biên SỢI từ nguyên liệu Lá thuốc

2a

Bao cứng

Sân xuất thuốc điếu, bao cứng

2b

Bao mềm

Sân xuất thuốc điếu, bao mểm

1. Phân Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá” xương sợi

Gom 4 còng đoạn chính :

 • •  Làm âm chân không và tách cuông

 • •  Xử lý cuộng

 • •  Xử lý mãnh lá

 • •  Phối trôn cuông sợi Lá và phun hương

Nhóm 9

Page 2

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá””

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài Giảng Thực Hành 5S
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Báo cáo tổng hợp thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại nhno ptnt việt nam chi nhánh láng hạ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển nhân cách
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
14.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dệt may huế
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
3 nguoilinh ngulam chua xac dinh
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
(Luận Văn Thạc Sĩ) Thực Hiện Chính Sách Phát Triển Lĩnh Vực Trồng Trọt Tại Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
98.000
Sold by
@ xcnguyen220
Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”
Xây dựng quy trình kiểm toán năng lượng cho nhà máy sản xuất thuốc lá”
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart