xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

fff

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DẠI HỌC CÀN TIIƠ

KHOA CÔNG NGHẸ THONG TIN & TRUYẺN THÔNG

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGANH CÔNG NGHỆ Thông tin

ĐÈ 1ẢI

XÂY DỤNG ŨNG DỤNG QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TRÊN nền tảng android KÉT HỢP WEB SERVICES

Sinh viên: Lê Thanh Hùng

Mà số: 1117874 Khóa K37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC C ẢN THO xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services KHOA CÔNG NGHẸ TIIồNG TIN & TrUYẺN THÔNg BỌ MÔN TIN Học ứng dụng

luận văn tót nghiệp đại học NGẤNH CỔNG NGHỆ Thông tin

tìề lài

xây DựNG ỨNG dụng quản lý KHÁCH SẠN TRÊN nền tảng android KET HỢP WEB SERVICES

Người hướng dẫn Ths. IIỒ Vãn Tú


Sinh viên: Lô Thanh Hùng Mà số: 1117874

Khóa: K37

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô trong Khoa Công Nghệ xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services Thông Tin và Truyền Thông Trường Đai Học Can Thơ đà tận tình dạy bão cho chủng em nhiều kiến thức bô ích trong suối thời gian học lập lại trường, cùng như đà lạo điều kiện cho chúng em hoàn thành tốt dể tài nãy. Kinh chúc quý Thầy Cô dồi dào sức khóc và thành công irong cuộc sông.

Xin gửi lời câm om chân thành đèn cha mẹ và gia đinh, nhũng người đà luôn ớ bên, ung hộ và dộng viên con trên con dường xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services con dà chọn trong suốt những năm học vừa qua.

Dặc biệt, lôi xin bày lõ lòng bict cm sâu sac đền thây Hồ Vân rú. người đà lận linh hư<*mg dẩn lôi Irong suối thời gian thực hiện đề lài. giúp lôi theo kịp lien độ ihực hiện vã nít ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báo mồi khi vấp phai nhừng khó khăn. I ôi khó có thề hoàn ihành được đê lài này nêu không có sự nhiệt linh chi bâo cùa thầy xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services .

Bèn cạnh dó. tòi xin cam ơn các bạn sinh viên ngành Tin IIọc ứng Dụng khóa 37. Các bạn đà giúp đờ. ho Irợ lôi râl nhiều, cùng như đóng góp cho lôi nhiêu ý kicn quí báu. Qua đó, giúp tôi hoàn ihiện đê lài này lum.

Mặc dù đà cô găng và nô lực hoàn ihành đê lài Irong phạm vi và khá nàng cho phép nhưng chắc chắn sê không tránh khói nhùng sai sót. Tòi rất mong nhận dược xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services sự ihòng câm. góp và lận linh chi bão cúa thây cô và các bạn.

MỘI lân nừa lôi xin chân thành cám ơn!

Cần Thơ. ngày 05 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện

Lê Thanh Hùng

MỤC LỤC

LỜI CAM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG

DANH MỤC HÌNH

TÓM TÁT

ABSTRACT

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU

  • 1.1 DẶT VÂN DẾ1 xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

CHƯƠNG 2 Cơ SỠ LÝ THUYẾT

  • 2.3  GOOGLE MAPS API WEB SERVICES [314 xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

tảng android kết hợp web services dụng Android và web services dựa (rên giao thức SOAP

CHƯƠNG 3 PHÀN TÍCH VÀ THIÉT KÉ HẸ THÕNG

  • 3.2.3   xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

Sơ dồ tồng quát Usecase

CHƯƠNG 4 KÉT QUA ĐẠT ĐƯỢC

  • 4.6  CHAO DIỆN DẶT PHÒNG40 xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services

  • 4.11 ……………………………………………………………………………………………………

GIAO DIỆN DANH SÁC H KHÁCH SẠN

CHƯƠNG 5 KÊT xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services LUẬN VÀ Hướng pHáT TRiÊN……………………………….„…………………..’

TÀI LIỆU THAM KHẢO

iv

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bình định
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
38.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài Giảng Luật Nhà Nước (Luật Hiến Pháp)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
96.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Khóa luận tốt nghiệp phát triển hệ thống thông tin quản lý thư viện quốc gia
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Bài tiểu luận tâm lý giao tiếp tâm lý khách du lịch người mỹ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
47.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Nghiên cứu thiết kế mô hình súng thần công và phục dựng nghi thức bán thần công ở tỉnh bà rịa   vũng tàu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
33.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services
xây dựng ứng dụng quản lý khách sạn trên nền tảng android kết hợp web services
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart