xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

Add your review

33.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

33.000

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

fff

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÀN THO KHOA CÔNG NGHẸ THONG TIN & TRUYẺN THÒNG

LUẬN VĂN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGẤNH công nghẹ ThôNg tin

ĐÈ TÀI

XÂY DựNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÀ TRỘ TRÊN NỀN TẢNG ANDROID KET HỢP WEB SERVICES

Sinh viên: Trần Minh Tuấn

xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services Mã số: 1117889

Khóa K37

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THO KHOA CÔNG NGHẸ THONG TIN & TRƯYẺN THÒNG

Bộ MôN tin học ưng dụng

LUÂN VÃN TÓT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGẤNH CÔNG NGHỆ ThôNg tin

Đề Tài

XÂY DựNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÀ TRỘ TRÊN NỀN TẢNG ANDROID KET HỢP WEB SERVICES

Người hướng dần                         Sinh viên: Trằn Minh Tuấn

Ths. HỒ Văn Tú                        Mà số: 1117889

Khóa xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services : K37

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin chân thành căm ơn Quý thầy cò Khoa Công nghệ thòng tin và Truyền thông, trường Đại học cần Thơ đà tận tinh dạy háo và truyền thụ nhùng kiến thức quý báu trong suốt thời gian tôi học tập tại trường. cũng như tạo diều kiện dế tòi có thể hoãn thành tốt dề tài luận vãn.

Xin gứi lời câm ơn chân thành đen gia đình và cha mẹ. nhùng người luôn quan tâm. dộng viên vã là xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services chồ dựa tinh thần dề con có thế bước di trên con dường mà con đà chọn.

Tòi xin chân thành cam on thầy IIỒ Vãn Tú dà tận tình hướng dẫn. giúp dờ tôi trong suốt quá trình thực hiện dề tài. tòi có thề hoãn thành dề tài này cùng nhở sự giúp đờ nhiệt tinh của thầy.

Tòi xin cam ơn tất cà bạn bẽ. các bạn sinh viên ngành Tin học ứng dụng khỏa 37 đà giúp đờ, đóng góp nhicu ý kiên xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services quý báu đê tồi có thê chính sửa và khác phục kịp thời.

Mặc dù dà cố gắng khấc phục và hoãn thiện dề tải dược tốt hơn nhưng chắc chan lôi cùng mac nhừng sai lâm trong quá trình thực hiện. Râl mong nhận được sự thõng cám. phê binh và nhừng ý kiến quý báu cùa thầy cô.

Tòi xin chân thành cam ơn.

Cân rhơ, ngày 05 tháng 05 năm 2015

Người thực hiện

I rân Minh l uân

MỤC LỤC

LỜI xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services CAM ƠN

MỤC LỤC

DANH MỤC HỈNH

DANH MỤC BANG

TÓM TÁT

ABSTRACT

Chương 1. GIÓI THIẸƯ

Chương 2. co SÔ I.Ý THUYÊT

  • 2.1.2.   (.’ác xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

phiên bán Android

2.3. DỊCH VỤ WEB (WEB SERVICES) xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services [1,3,5]

MỤC LỤC

  • 2.3.5. Thư viện kSoap trong Android [1.3]………………………………………………………32

Chương 3. PHÀN TÍCH VÀ THIÈT KÊ HỆ THÕNG

  • 3.3.  MÔ HÌNH USE CASE xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết

hợp web services

Chương 4. KÉT QUÀ DẠT DƯỢC

Chương 5. KÉT LUẬN VÀ HƯỞNG PHÁT TRIẺN

TAI LIEU THAM KHAO

DANH MỤC HÌNH

Ilinli 2.1 Các tầng phần mềm Android

Hình 2.2 Máy áo Dalvik5 xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

Hình 2.3 Sử dụng Direction API

Hình 2.4 Sử dụng Distance Matrix API

Hỉnh 2.5 Sử dụng Geocoding API

Hình 2.6 Su dụng Place Searches

Hĩnh 2.7 Su dụng Text Search Requests

Hình 2.8 Sử dụng Radar Search Requests

Hinli 2.9 Tạo một dịch vụ Web

Hình 2.10 Dịch vụ Web

Hình 2. xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services 11 Dịch vụ Web tạo mới

Ilinli 2.12 Phương thúc Web cộng hai số nguyên

Ilinli 2.13 Các phương thúc trong dịch vụ Web dược dịnh nghía

Hình 2.14 Nhập giá trị cân tính trong phưomg thức CongHaiSo

Hình 2.15 Kết qua thục thi ConglIaiSo

Ilinh 2.16 HTML ứontend

Hình 2.17 Direct Web service invocation

Hình 2.18 Web service gateway xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services

Ilinli 2.19 Gùi yêu cầu và nhận kết qua tù dịch vụ Web sú dụng IlttpTransport

Hình 2.20 Phưong thức hiên thị thông tin thành viên

Ilinh 2.21 Kết qua trà về cùa danhsachTV

Hình 2.22 Hàm lay dừ liệu lù dịch vụ Web

Hình 2.23 sử dụng đa liên trình khi gửi ycu câu

Ilinh 2.24 Tạo da tiến trinh với AsyncTask – gọi xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền

tảng android kết hợp web services phương thúc Web

Hình 2.25 Tạo đa lien trinh với Async Task hiên thị dừ liệu lữ dịch vụ Web

Hình 2.26 Hiến thị dừ liệu lừ kết quá trá về cùa dịch vụ Web

Hình 2.27 Sũ dụng Log hiên thị chuồi XML tra về từ dịch vụ Web

Hình 2.28 Mô hình class đợn gián của kSoap2

Hình 3.1 MôhinhER

Hình 3 xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services .2 Mò hình use case người quan trị

Hình 3.3 Mô hình use case chù nhà trọ

Hình 3.4 Mô hĩnh use case người dùng

Hình 4.1 Đãng kỷ tài khoan

Hình 4.2 Dăng kỷ tài khoán thành công

Hình 4.3 Thòng tin nhà trọ

Hình 4.4 Tìm kiếm nhà trọ theo     tên

Hình 4.5 Tìm kiếm nhà xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services trọ theo                    địa chi

Ilinli 4.6 Thòng tin khuyến mài

Hình 4.7 Danh sách nhà trọ với     tải khoán quân trị

5

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

  • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
THÍ NGHIỆM CÁCH TỬ NHIỄU XẠ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
18.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ phát triển dịch vụ di động vinaphone tại vnpt bắc giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Có một ngày trời rất xanh nhật hạ
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
20.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tuyển tập trắc nghiệm hóa 12
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
50.000
Sold by
@ xcnguyen220
xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services
xây dựng ứng dụng quản lý nhà trọ trên nền tảng android kết hợp web services
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart