yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

Add your review

22.000

Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 0

22.000

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

fff

WJ                                        IU

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢN THƠ KHOA KHOA HỌC XẢ HỌI VÀ NHÂN VĂN BỌ MÔN NGỮ VÃN

HUỲNH THỊ THEN

YÉU TÓ Tự NHIÊN CHỦ NGHĨA TRONG MỘT SÓ TIẺU THUYẾT CỦA vũ TRỌNG PHỤNG

Luận vãn tốt nghiệp đại học

Ngành Ngữ‘ãn

Cán bộ hướng dẫn: TI1S. HÓ THỊ XUÂN QUỲNH

Cẩn Thư, năm 2011

NHẬN XÉT CỦA CÁN BỌ HƯỚNG DÁN

NHẠN XÉT CỦA CẤN BỌ PHẤN BIẸN

MỤC LỤC

 • A. PHẢN MỜ ĐẢƯ………………………………………………………………………………..1 yếu tố tự

nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

CHƯƠNG 1: VŨ TRỌNG PHỤNG VỚI TÀI NĂNG VIÉT PHÓNG sự ĐỘC ĐÁO, NGHỆ

THUẬT VIÉT TIẺƯ THƯYÉT XƯÁT SÁC

 • 1.1 Chat liệu cuộc sống thực ngồn ngộn được nhá văn nhào nặn khéo léo băng

nghệ thuật Viet phóng sự

 • 1.2 Những khám phá yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

săc são. những sáng tạo độc đáo của Vù Trọng Phụng trong nghệ thuật viết tiểu thuyết

CHƯƠNG 2: vũ TRỌNG PHỤNG VỚI CHỦ NGHÌA Tự NHIÊN

 • 2.1.2.1 ……………………………………………………………………………….. Thái độ khách

quan chủ nghía, phi chinh trị đổi VỚI thế giới

 • 2.1.2.2  yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng Giãi thích nhùng hiện tượng xà hội vã con nguôi bang nhùng Vấn

đề thuần sinh vật (huyết thống, di truyền, mòi trường dĩa lí và thời diêm lịch SŨ)

 • 2.1.2.3  RỜI bó hĩnh ãnh điên hĩnh của thục tại đê đi đen một thử chụp ãnh

nhùng hiện tương cá biệt

 • 2.3  Anh hưởng của chù nghĩa tự nhiên trong một số tiêu thuyết của Vù Trọng yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng Phụng . 36

 • 2.4  Yếu tố tư nhiên chữ nghía trong tác phẩm cùa Vũ Trọng Phụng gán liền với

thuyết phân tâm

CHƯƠNG 3 yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng : TIÉP NHẠN NHÙNG TÁC PHẢM CÓ YÉƯ TÓ Tự NHIÊN CHU NGHÌA CÙA VŨ TRỌNG PHỤNG

TRONG THỜI ĐẠI VÀN CHƯƠNG HÔM NAY

 • 3.1 Những bước thăng trầm cùa tác phẩm Vũ Trong Phụng trong quá khứ 84

 • 3.2  Vài suy nghi về việc tiếp nhận tác phàm của Vù Trong Phung trong thời đại

văn chương hôm nay

ĐÈ CƯƠNG TÔNG QUÁT

 • A. PHÁN MỚ ĐÀU

 • 1.  Lí do chọn đề tài

 • 2.  Lịch sir van đề

 • 3.  Mục đích yêu yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng cầu

 • 4.  Phạm vi nghiên cứu

 • 5.  Phương pháp nghiền cứu

 • B. PHÁN NỘI DƯNG

Chương 1: Vù Trọng Phụng với tài năng viết phóng sự độc đáo, nghệ thuật viết tiểu thuyết xuất sắc

 • 1.1 Chất liệu cuộc sống (hực ngồn ngộn được nhà văn nhào nặn khéo léo bằng nghệ thuật viết phóng sự

 • 1.2 Những khám phá sắc sảo. những sáng tạo độc đáo cùa Vù Trọng

Phung nong nghệ thuật viết tiều thuyết

Chuông 2: Vù Trọng Phụng với chù nghĩa tự nhiên yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng

 • 2.1  Giới thuyết về chủ nghía tụ nhiên trong vãn chương

 • 2.2  Sự tiếp nhận của Vũ Trọng Phụng đối VỚI chủ nghĩa ụr nhiên

 • 2.3 Anh hưởng cùa chú nghĩa tự nhiên trong một số tiểu thuyết cùa Vũ Trong Phụng

 • 2.4 Yếu tố tự nhiên chữ nghĩa trong tác phàm cùa Vũ Trọng Phụng gắn liền với thuyết phàn tâm

Chương 3: Tiếp nhận những tác phẩm có yếu tố tự nhiên chù nghĩa

cùa Vũ Trọng Phụng trong thời đại văn chuông hôm nay

 • 3.1 Nhừng bước thăng trầm yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng cua tác phàm Vù Trọng Phụng trong quá khử

 • 3.2 Vãi suy nghỉ về việc tiếp nhận tãc phẩm Vù Trọng Phụng trong thời đại văn chương hòm nay

c. PHẢN KÉT LUẬN

0

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vendor Information

 • No ratings found yet!
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Tài Liệu Đồ Án Tốt Nghiệp Kỹ Sư Công Trình Tòa Nhà Văn Phòng Mobifone Tây Ninh.pdf
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
68.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
KỸ THUẬT KHUÔN MẪU (CÔNG NGHỆ GIA CÔNG POLYME)
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
13.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Chuyên đề thực tập đẩy mạnh hoạt động marketing – mix tại công ty tnhh hằng hòa
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
40.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Luận văn thạc sĩ thực hiện chính sách phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh an giang
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
198.000
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
Kế toán bán hàng tại tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ hoàng cầu
Added to wishlistRemoved from wishlist 0
45.000
Sold by
@ xcnguyen220
yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng
yếu tố tự nhiên chủ nghĩa trong một số tiểu thuyết của vũ trọng phụng
Kho Thư Viện
Logo
Shopping cart