KHO THƯ VIỆN 🔎

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         112 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

t£7ỉ7(///Thực hiện khóa luận lờ một việc làm rất cần thiết vổ bớ ích. Đối với tôi.đây thực sự là những tháng ngày quý giá và có ý nghĩa. Qua đây tôi x

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3xin bày tó lời câm ơn sâu sắc tới Thục sĩ Đoàn Kim Phúc, người luôn lận lình động viên, giúp đờ. hướng (lần và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất đế tỏi

hoàn thành tốt đề tài này.Tôi xin bày tó lòng biết ơn chân thành tới các giang viên trong khoa Sư phạm Tiếu học- Mầm non, Trường Đại học Quang Bình l Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

uôn có những góp ý chân thành cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài.Mặc (lù để tài đã hoàn thành. Tuy nhiên, sè không tránh khói những thiều sót. k

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

ính mong các thầy giáo cô giáo vổ các bạn sinh viên góp ý. bô sung đê đề tài được hoàn thiện hơn.Cuối cùng, kính chúc các thầy cô giâo sức khóe, hạnh

t£7ỉ7(///Thực hiện khóa luận lờ một việc làm rất cần thiết vổ bớ ích. Đối với tôi.đây thực sự là những tháng ngày quý giá và có ý nghĩa. Qua đây tôi x

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3............................................II.Lý do chọn đề lài...............................................III.Lịch sử nghiên cửu vấn để..........

............................2III.Mục đích nghiên cứu...........................................4IV.Khách thê và đối tượng nghiên cứu của đề tài....... Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

............41.Khách thê nghiên cứu:............................................42.Đổi tượng nghiên cứu:............................................4V

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

.Giả thuyết khoa học............................................4VI.Nhiệm vụ nghiên cứu............................................4VII.Phương pháp ng

t£7ỉ7(///Thực hiện khóa luận lờ một việc làm rất cần thiết vổ bớ ích. Đối với tôi.đây thực sự là những tháng ngày quý giá và có ý nghĩa. Qua đây tôi x

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3................................53.Phương pháp thực nghiệm.........................................54.Phương pháp thống kê toán học...................

...............5VIII.Đóng góp cứa đề tài..........................................5IX.Cấu trúc cua đề tài..........................................5PH Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

ẦN NÔI DƯNG..................................7CHƯƠNG I: Cơ SỞ LÍ LƯẬN VÀ THỰC TIỀN CỦA VIỆC Tớ CHỨCHOẠT ĐỌNG NGOẠI KHOÁ GDMT MÓN TNXH.............7I.C

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

ơ sở lí luận.......................................................7I.Một số vấn để về GDMT...............................................7I. I Các kh

t£7ỉ7(///Thực hiện khóa luận lờ một việc làm rất cần thiết vổ bớ ích. Đối với tôi.đây thực sự là những tháng ngày quý giá và có ý nghĩa. Qua đây tôi x

Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3rường................................................81. 1.3 Giáo dục môi trường.............................................91.2.Giáo dục môi trường

trong trường tiều học........................10 Giáo dục môi trường qua các hoạt động ngoại khoá môn tnxh cho học sinh lớp 3

t£7ỉ7(///Thực hiện khóa luận lờ một việc làm rất cần thiết vổ bớ ích. Đối với tôi.đây thực sự là những tháng ngày quý giá và có ý nghĩa. Qua đây tôi x

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook