KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         217 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QƯÕC PHÒNGHỌC VIỆN HẬU CĂNNGUYỄN THỊ KIM LIÊNHOÀN THIỆN QUÀN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH HƯNG YÊNLUẬN ÁN TIỄN SỸ TÀI CHÍNH

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên - NGÂN HÀNG - BẢO HIẼMHÀ NỘI - 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QUÕC PHÒNGHỌC VIỆN HẬU CĂNNGUYỄN THỊ KIM LIÊNHOÀN THIỆN QUÂN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÍ

NH HƯNG YÊNChuyên ngành: Tài chính - Ngân hàngMã số: 9.34.02.01LUẬN ÁN TIỄN SỸTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - BÁO HIẼMNgười hướng dãn khoa học: PGS. TS NGUYỄN Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên

HỮU HUỆHÀ NỘI - 2020iLỜ1 CAM ĐOANl ôi xin cam doan dãy là công Irinh nghiên cửu cúa riêng lôi. Các sổ liệu nêu trong luận án là tiling thực. Nhùng kẽ

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyên

t luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bõ trong bât kỳ công trình nào khác.Tác giá luân ánNguyễn Thị Kim LiênỉỉDANH MỤC TỪ VIỄT TÂTchi ngâ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QƯÕC PHÒNGHỌC VIỆN HẬU CĂNNGUYỄN THỊ KIM LIÊNHOÀN THIỆN QUÀN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH HƯNG YÊNLUẬN ÁN TIỄN SỸ TÀI CHÍNH

Hoàn thiện quản lý chi ngân sách nhà nước tỉnh thái nguyênân dânKBNNKho bạc nhà nướcKH&ĐTKế hoạch và Đâu tưKT-XHKinh tẽ - xà hộiNSNgân sáchNSĐPNgân sách địa phươngNSNNNgân sách nhà nướcNSTWNgân sách trung ươn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ QƯÕC PHÒNGHỌC VIỆN HẬU CĂNNGUYỄN THỊ KIM LIÊNHOÀN THIỆN QUÀN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚCTỈNH HƯNG YÊNLUẬN ÁN TIỄN SỸ TÀI CHÍNH