KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         83 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOALÊ MINH HOÀNGHOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MUA HÀNG DỰA TRÊN MÔ HỈNH KRALJIC CHO MÃ HÀNG MÁY GIẠT TẠI CÔNG TY

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC ĐIÊN TỬ SAMSUNGHCMC •IMPROVE PURCHASING SOLUTION BASED ONKRALJIC PORTFOLIO MATRIX FOR A WASHINGMACHINE MODEL AT SAMSUNG ELECTRONICSHCMCChuyên ngành:

Quàn Trị Kinh DoanhMã số : 60 34 01 02KHÓA LUẬN THẠC sĩTP. HỒ CHÍ MINH, tháng 03 năm 2019CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KKHOA - ĐH Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

QG - HCMCán bộ hướng dần khoa học: TS. Nguyền Thị Đức NguyênCán bộ châm nhận xét 1 : TS. Nguyên Thị Thu Hâng(Ghi rò họ, tên, học hàm. học vị và chữ ký

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

)Cán bộ châm nhận xét 2 : TS. Nguyên Thúy Quỳnh Loan(Ghi rò họ. tên, học hàm. học vị và chữ ký)Khóa luận thạc sĩ được bão vệ tại Trường Đại học Bách K

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOALÊ MINH HOÀNGHOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MUA HÀNG DỰA TRÊN MÔ HỈNH KRALJIC CHO MÃ HÀNG MÁY GIẠT TẠI CÔNG TY

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMCệ luận văn thạc sì)1Chú tịch: TS. Nguyền Thúy Quỳnh Loan2Thư ký: TS. Nguyền Thị Thu Hâng3ủy viên : TS. Đường Võ HùngXác nhận của Chủ tịch Hội đông đán

h giá Khóa luận và Trưởng Khoa quân lý chuyên ngành sau khi luận vãn đà được sửa chữa (nếu có).CHỦ TỊCH HỘI ĐỎNGTRƯỞNG KHOA QLCNĐẠI HỤC QUỐC GIA 1P.HC Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

M CỘNG HÕA XÂ HỘI CHÚ NGHÌA VIỆT NAMTRƯỞNG ĐẠI HỤC BÁCH KHOADỘC lập - l ự do - Hanh phúcNHIỆM VỤ KHÓA LUẬN THẠC sĩ• •••• • ♦ •Họ lên học: viên:ĩ F MIN

Hoàn thiện giải pháp mua hàng dựa trên mô hình Kraljic cho mã hàng máy giặt tại công ty điện tử Samsung HCMC

H HO A NGNgày, (háng. năm sinh:18/10/1991Chuyên ngành:Quàn tộ Kinh doanhMSHV: 1570496

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOALÊ MINH HOÀNGHOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MUA HÀNG DỰA TRÊN MÔ HỈNH KRALJIC CHO MÃ HÀNG MÁY GIẠT TẠI CÔNG TY

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOALÊ MINH HOÀNGHOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MUA HÀNG DỰA TRÊN MÔ HỈNH KRALJIC CHO MÃ HÀNG MÁY GIẠT TẠI CÔNG TY