KHO THƯ VIỆN 🔎

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         82 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dàn khoa học : TS. Nguyên Vũ QuangCán bộ châm nhận xét 1:..............

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022..................Cán bộ chấm nhận xét 2 :..............................Khóa luận thạc sì được báo vệ tại Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQGTp. HCMngày th

áng năm 2019Thành phân Hội đòng đánh giá luận văn thạc sì gồm:1Chù tịch hội đông:NP2Thư ký hội đông:3ủy viên Phản biện 1:4ủy viên Phàn biện 2:5ủy viên Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

hội đòng: TS.Xác nhận cùa Chù tịch Hội đông đánh giá và Trưởng Khoa quán lý chuyên ngành sau khi luận văn dã được sửa chữa (nẽu có).CHỮ TỊCH HỘI ĐÒNG

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

TRƯỞNG KHOAKHÓA LUẬN THẠC SỸTP. HỒ CHÍ MINH - Tháng 03 Năm 2019IĐẠI HỌC QƯÕC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOAĐộc

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dàn khoa học : TS. Nguyên Vũ QuangCán bộ châm nhận xét 1:..............

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022 HòaChuyên ngành:Quản Trị Kinh DoanhMã sõ : 60.34.01.02I. TÊN ĐỀ TÀI: LẬP KẼ HOẠCH KINH DOANH MỚ RỘNG CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ZAGO STORE HCM TẠI HÀ NỘI

VÀ ĐÀ NÀNG GIAI ĐOẠN 2019-2022II.NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:Xây dựng các kẽ hoạch kinh doanh cho công ty TNHH Zago Store HCM giai đoạn 2019-2022 gôm các nộ Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

i dung:Phân tích thực trạng, nhận diện diêm mạnh, điẽm yêu, cơ hội, thách thức của doanh nghiệp.Xây dựng các kẽ hoạch marketing, nhân sự. tài chính. P

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

hân tích các rùi ro khi thục hiện kẽ hoạch, đưa ra các hạn chẽ và đê xuất đẽ thực hiện kẽ hoạch hiệu quả.III.NGÀY GIAO NHIỆM vụ :IV.NGÀY HOÀN THÀNH NH

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dàn khoa học : TS. Nguyên Vũ QuangCán bộ châm nhận xét 1:..............

Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022m ơn chân thành dẽn thây huớng dàn khóa luận, lien Sĩ - Nguyen Vũ Quang trong thời gian vừa qua. dã huớng dàn và giúp dở tôi trong quá trinh thực hiện

luận văn lốt nghiệp. Nhừng lời nhận xét, góp ý và huờng dãn cùa cô dã giúp tôi có một định huớng đúng trong quá ữìnli thực hiện de tài, giúp tôi nhìn Lập kế hoạch kinh doanh mở rộng chi nhánh công ty TNHH zago store HCM tại thành phố hà nội và đà nẵng giai đoạn 2019_2022

rd (luỢc uu khuyết (liếm cúd (lề (di và lừng huơc khác phục (lí* ngày một lốt hơn.

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dàn khoa học : TS. Nguyên Vũ QuangCán bộ châm nhận xét 1:..............

CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠITRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA -ĐHQG -HCM Cán bộ hướng dàn khoa học : TS. Nguyên Vũ QuangCán bộ châm nhận xét 1:..............