KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.......... 2.^..NGUYEN THỊ HOÀNVÈ ĐÒNG Dư ĐA THỨCLUÂN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGU

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thứcUYÊNTRƯỜNG ĐẠI IIỌC KHOA HỌC * ^03^—• -NGUYỄN THỊ HOÀNVÈ ĐÒNG DU ĐA THÚCChuyên ngành: Phương pháp Toán sơ cấp Mã số: 8 46 01 13LUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN H

ỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌC TS. Nguyễn Thị Kiều NgaTHÁI NGUYÊN-2019Lời cảm ơnLuận vãn này được hoàn thành tại trường Dại học Khoa học - Dại học Thái Ng (Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

uyên. Tác giả xin bày tó lòng biết, ơn sãu sắc đối với TS Nguyễn Thị Kiều Nga, cớ dã trực liếp hướng (lan tận tình và dộng viên tác già trong suốt thờ

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

i gian nghiên cứu vừa qua.Tác giâ cũng xin chân thành cám ơn tới các quý thay, cô giáo (lã giảng dạy lớp cao học Toán KHA, các bạn học viên và đồng ng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.......... 2.^..NGUYEN THỊ HOÀNVÈ ĐÒNG Dư ĐA THỨCLUÂN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGU

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thứca đình và người thân luôn khuyến khích (lộng viên lác giả trong suốt quá trình học cao học và viết luận văn này.Mặc dù có nhiều cố gắng nhưng luận vãn

khó tránh khói những thiêu sót và hạn chế. Tác gia mong nhận được những ý kiến dóng góp cùa các thày cô và các bạn dọc dẻ luận vãn được hoàn thiện hơ (Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

n.Xin chân thành cảm ơn!Thái Nguyên, tháng 4 năm 2019Tác giảNguyen Thị HoàniMục lụcMởđầu11Kiến thứcchuẩn bị31.1Một số kiến thức cơ bản về đa thức một.

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thức

ẩn.............. 31.1.1Dịnh nghĩa........................................ 31.1.2Bậc của đa thức................................... 41.1.3Phép chia vớ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.......... 2.^..NGUYEN THỊ HOÀNVÈ ĐÒNG Dư ĐA THỨCLUÂN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGU

(Luận văn thạc sĩ) Về đồng dư đa thứcức 71.2Một số (lịnh lý cơ bản của số học....................... 82Dồng dll’ da thức10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYỀNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC.......... 2.^..NGUYEN THỊ HOÀNVÈ ĐÒNG Dư ĐA THỨCLUÂN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGU