KHO THƯ VIỆN 🔎

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         25 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTERSẢN PHÃM GIÀY BITFS HUNTER THUỘC CÔNG TY SẢN XUĂT HÀNG TIÊU DÙNG BÌNH TIÊN (BITFS) TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMTp.HCM, 19 tháng 05 năm 2019NHẬN XÉT CỦA GIÁ

O VIÊN22MỤC LỤC33LỜI Mở ĐẦUVới cuồng quay của cuộc sống, với sự phát triẽn cùa công nghiệp hóa - hiện đại hóa, thì hoạt động của các doanh nghiệp đang Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

và sè hoạt động rãt đa dạng phức tạp, với mức độ rùi ro tiềm ãn lớn. Tống cục thống kê cho biết, trong năm 2018 có khoáng 131,3 nghìn doanh nghiệp đă

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

ng ký thành lập mới, Việt Nam là nước đạt kỷ lục về tăng trường doanh nghiệp trong nhiều năm liền. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải có tính cạnh

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTERdoanh” ngay từ khi doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh đó cân xây dựng các “chiến lược Marketing” đẽ có thẽ trụ vừng trong lĩnh vực mà mình hoạt động.Toà

n cầu hóa đang dân thay đối bán chất của kinh doanh, từ việc phái sán phẩm ra sản phãm rè nhất, tốt nhất sang việc phài sàn xuất ra sàn phãm phù hợp v Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

ới nhu cầu cùa khách hàng nhãt. Sản phẩm của doanh nghiệp phải được khách hàng tin dùng mới có thế đánh bật được các đối thù cùng ngành cùa mình. Đó c

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

ũng chính là lí do mà các chiẽn lược Marketing đang dân quan trọng đôi với các doanh nghiệp. Một chiên lược Marketing đúng dân sẽ giúp doanh nghiệp cù

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTERà không biết đến thương hiệu giày đã có tù’ rất lâu trước với slogan “Nâng niu bàn chân Việt”. Có thê nói, Bill’s là một trong nhùng thương hiệu lâu đ

ời cùa ngành giày dép Việt Nam, gắn liền với tuõi thơ cùa nhiều thế hệ người Việt. Người tiêu dùng từ rãt lâu đà quen với một hình ánh đôi giày “ăn ch Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

ắc mặc bẽn” nhung không quá nõi bật vè kiêu dáng. Nếu như quay về 50 năm trước, Bill’s là cái tên rất “hot”, nhưng dân đến nhùng năm 2000, Bill’s lại

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

dân vẳng bóng. Thay vào đó là nhũng thương hiệu giày dép nước ngoài như: Nike, Adidas, Converse, ...đà dần chiêm lĩnh thị phân, đánh tiling tâm lí của

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER kiêu dáng và màu mà đa dạng nừa.Cuối năm 2016, thương hiệu Việt - Bill’s đã tạo nên một làn sóng trờ lại đầy ngoạn mục với sàn phấm giày thế thao Bil

l’s Hunter. Sự xuất hiện cùa Bill’s Hunter và sức nóng của nó trên kênh truyền thông đà đánh dãu một trang mói cho Bill’s. Đây là bước khởi đâu trong Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

chiến lược Marketing cùa Bill’s, câu hòi đặt ra râng: Liệu Bill’s phải44làm gì đẽ có thể tiếp tục là (hương hiệu được người Việt quan tâm đến trong th

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

ị trường có nhiêu đôi thú cạnh tranh cã trong và ngoài nước như hiện nay.Nhóm Random chọn đẽ tài: “Phân tích chiến lược Marketing Mix sàn phẩm giày th

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTERyếu và vấn đê cùa chiẽn lược Marketing của Bid’s đang gặp phải.55Chương 1: Giới thiệu vẽ công ty1.1. Thông tin công ty Sản xuất hàng tiêu dùng Bình Ti

ên- Hình thành:Nâng niu bàn chán ViệtCông ty TNHH Sàn Xuất Hàng Tiêu Dùng Bình Tiên (Bill's), là công ty hàng đầu vẽ giày dép tại Việt Nam được thành Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

lập tại Số 22 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh tù’ năm 1982. Lúc ban đầu là hai hợp tác nhò Bình Tiên và Vạn Thành, với sõ công

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

nhân ban đầu vỏn vẹn 20 người. Sau 29 năm phấn đâu đầy cam go và thủ’ thách, vượt qua muôn vàn khó khăn và gian nan, nay đã trờ thành một nhóm Công t

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTERh, 2 chi nhánh và hơn 4000 đại lý phú khắp cả nước. Sản phẩm Bill’s tiêu thụ đến hơn 40 quốc gia và khu vực trên thê giới, trong đó có nhừng thị trườn

g nõi tiếng và khó tính nhất. Tại Tiling Quốc, Bid's đà thiẽt lập 4 Văn phòng đại diện thường trú ở Quàng Châu, Côn Minh, Nam Ninh và Hà Khấu. Thương Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

hiệu "Bill's" đã được đăng ký tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1999, được quyên bảo hộ thương phẩm và có 25 Tống Kinh riêu và hon 300 nhà

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER

Kinh tiêu. Hiện nay Bill's là một Công ty hàng đâu của Việt Nam trong ngành sản xuất giày dép. Với sự lớn mạnh của mình , Bill's đã chuyến sang một lĩ

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S

Phân tích sản phẩm BITI''''''''S HUNTER doanh và nhà ở cùa khách hàng theo xu - phát triẽn kinh tẽ cùa đất nước.- Các mốc thời gian quan trọng:66

TÕNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẲNG KHOA QUÁN TRỊ KINH DOANHBÁO CÁO MỐN NGUYÊN LÝ MARKETINGCHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ QUẢNG CÁO CỦA S