KHO THƯ VIỆN 🔎

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         118 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNHOÀNG PHƯƠNG THẢOĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAILUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÕ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG D

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch maiDẰN KHOA HỌC TS. NGUYỄN THỊ THANH THẢOHÀ NỘI, NĂM 2022LÒÌ CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc sì “Đào tạo điêu dư&ng viên tại Bệnh viện Bạch Mai" l

à công trình nghiên cứu độc lập do lác giả thực hiện dưới sự hướng dán của TS. Nguyên Thị Thanh Tháo. Luận văn chưa được công bố trong bãi cứ công trì Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

nh nghiên cứu nào. Các sô liệu, nội dung được trình bày trong luận văn là trung thực, có nguồn gốc rò ràng, hợp lệ và đàm bào tuân thủ các quy định về

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

bảo vệ quyền sở hùn trí tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm vê toàn bộ nội dung của luận văn thạc sì.Tác già luận vãnHoàng Phương ThảoLỜI CẢM ƠNTôi xin bày

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNHOÀNG PHƯƠNG THẢOĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAILUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÕ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG D

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch maitrị nhân lực đà tận tình giảng dạy và giúp đờ tôi trong suốt thời gian học lập tại trường.Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sầc tới TS. Ng

uyên Thị Thanh Thảo, một bậc thây tâm huyết tận tình hướng dàn, động viên khích lệ, dành nhiêu thời gian trao đối và định hướng cho tôi trong suốt thờ Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

i gian học lập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn tại nhà trường.Tôi xin bày tô lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới tập thẽ cán bộ. nhân viên Phòng

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

Tố chức cán bộ, Bệnh viện Bạch Mai đã luôn giúp dờ, hướng dần tận tình và tiếp thêm động lực cho tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại B

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNHOÀNG PHƯƠNG THẢOĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAILUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÕ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG D

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch maigiúp dờ tôi trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn.MỤC LỤCLời cam đoanLời càm ơnMục lụcDanh mục các chừ viết tấtDanh mục báng, biếu, sơ đ

ôMỜ ĐÀU..................................................................11.Lý do chọn đề tài....................................................12.Tổ Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

ng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đê tài.............23.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu......................................44.Đối tượn

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

g và phạm vi nghiên cứu.....................................55.Phương pháp nghiên cứ*u.............................................56.Những đóng góp m

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNHOÀNG PHƯƠNG THẢOĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAILUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÕ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG D

Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai ĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỜNG VIÊN TRONGBỆNH VIỆN...............................................................91.1.Một sổ khái niệm liên quan.................

.......................91.1.1.Đào tạo nhân lực.................................................9 Đào tạo điều dưỡng viên tại bệnh viện bạch mai

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNHOÀNG PHƯƠNG THẢOĐÀO TẠO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAILUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÕ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG D