KHO THƯ VIỆN 🔎

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         110 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

https://khothuvien .comTRƯỚNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN TÔ PHƯƠNG UYÊNTẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINLUẬN V

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tinVĂN THẠC sĩ QUẢN TRỊ NHÂN LựcMÃ SÔ: 834 04 04NGƯỜI HƯỚNG DẲN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ANH TUẤNHÀ NỘI, NĂM 2022LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan Luận văn thạc s

ì “Tợo động tực ìoo động tại Công ty Viên thông Diện ỉực và Công nghệ thông tin ” là công trình nghiên cứu độc lập do tác già thực hiện dưới sự hướng Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

dán của TS. Nguyên Anh Tuấn. Các sô liệu, nội dung được trình bày trong luận văn là trung thực, có nguồn gõc rõ ràng, hợp lệ và đảm bào tuần thủ các q

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

uy định vê bào vệ quyền sở hữu trí tuệ.Tôi xin chịu trách nhiệm về loàn bộ nội dung của luận văn thạc sĩ.Tác giã luận vãnNguyên Tô Phương UyênLỜI CĂM

https://khothuvien .comTRƯỚNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN TÔ PHƯƠNG UYÊNTẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINLUẬN V

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tiniện lực và Công nghệ thông tin ”.‘lác già xin chân thành cồm ơn l iến sì Nguyền Anh l uân dà quan tâm và tận tình hướng dân, giúp đờ tác giá hoàn thàn

h luận văn tốt nghiệp đúng hạn.Tác giả cũng xin gửi lời cám Oìì chân thành tới quý thày cô khoa Sau dại học: trường dại học công Doàn dà ủng hộ, giúp Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

dờ và tạo diều kiện cho lác giá hoàn thiện luận văn trong suốt thời gian qua.MỤC LỤCLời cam đoanLời cảm ơnMục lụcDanh mục bâng, biêu, hình, sơ đôMỞ ĐÀ

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

U..................................................................11.Tính cấp thiết của đê tài.............................................12.Tống qu

https://khothuvien .comTRƯỚNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN TÔ PHƯƠNG UYÊNTẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINLUẬN V

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tinphạm vi nghiên cứu......................................45.Phương pháp nghiên cứu................................................46.Đóng góp cùa đê tà

i nghiên cứu........................................57.Kết cẩu của luận văn..................................................5Chương 1. Cơ SỞ LÝ LUẬN Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

VỀ TẠO ĐỘNG Lực LAO ĐỘNG TRONGDOANH NGHIỆP............................................................61.1.Một số khái niệm liên quan.................

Tạo động lực lao động tại công ty viễn thông điện lực và công nghệ thông tin

.......................61.1.1.Động cơ, động lực, nhu câu........................................61.1.2.Động lực lao động..............................

https://khothuvien .comTRƯỚNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN TÔ PHƯƠNG UYÊNTẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINLUẬN V

https://khothuvien .comTRƯỚNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀNNGUYỄN TÔ PHƯƠNG UYÊNTẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY VIỄN THÔNG ĐIỆN Lực VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TINLUẬN V