KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         93 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

Bộ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *____:___.______TRẤN QUANG THẮNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRŨÒNG TẠI MỘT SÓ xí NGHIỆPCỦA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131 NHÀ MÁY SẢN XỦẤT QUÓC PHÒNG Z131Chuyên ngành: Khoa học môi trườngMã số:60.44.03.01LUÂN VÃN THẠC sĩ KHOA HỌC MÔI TRƯỞNGNgười hướng dẫn khoa học: PGS.

TS. Nguyễn Thế HùngThái Nguyên - Năm 2015LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng cùa tôi. Các sổ liệu, kết quà nghiên cứu nêu (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai cóng bổ trong bất kì công trình nào khác.Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đờ cho việc thục hiện lu

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

ận văn này đà được căm ơn. các thông tin trích dẫn trong luận vãn đểu được chí rỏ nguồn gốc.Tác già luận vănTRÀN QUANG THÁNGLỜI CẤM ƠNTrong suốt quá t

Bộ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *____:___.______TRẤN QUANG THẮNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRŨÒNG TẠI MỘT SÓ xí NGHIỆPCỦA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131 thề và cá nhân trong và ngoài trường đại học Nông Lâm Thái Nguyền. Đầu tiên tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc PGS. TS. Nguyền Thế Hùng kì người trực

tiêp hướng dẫn và giúp đờ tôi trong suốt thời gian nghiên cửu đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân trọng câm ơn sự giúp đờ nhiệt lình cùa ủy ba (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

n nhân dân huyện Phổ Yên và các cơ quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện cho tôi thu thập số liệu, nhửng thông tin cần thiết đè thực hiện luậ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

n vãn nàyTôi xin được bày tó lòng câm ơn chân thành và sâu sác tới sự giúp dờ tận lình, quý báu đó!Xin trân trọng cam ơn!Tác giã luận vãnTRẤN QUANG TH

Bộ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *____:___.______TRẤN QUANG THẮNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRŨÒNG TẠI MỘT SÓ xí NGHIỆPCỦA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131...112.MỤC TIÊU CỦA DẺ TÀI.............................................122.1. Mục liêu lỏng quái............................................122.2.Mục

tiêu cụ thê...............................................123.Ý NGHÌA CỦA BÈ TÀĨ..............................................12CHƯƠNG 1. TỎNG QUAN TÀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

I LIỆU.......................................131.1.CÁC KHÁI NIỆM Cơ BẢN..........................................131.2.TỎNG QUAN VẼ CHÁT THAI CÓNG NGH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131

IỆP............................151.2.1.Định nghía..................................................151.2.2.Phân loại chất (hãi công nghiệp............

Bộ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *____:___.______TRẤN QUANG THẮNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRŨÒNG TẠI MỘT SÓ xí NGHIỆPCỦA

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Và Công Tác Quản Lý Môi Trường Tại Một Số Xí Nghiệp Của Nhà Máy Sản Xuất Quốc Phòng Z131...17

Bộ GIÁO DỤC VĂ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN *____:___.______TRẤN QUANG THẮNGĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRŨÒNG TẠI MỘT SÓ xí NGHIỆPCỦA