KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         88 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘIPHẠM THỊ THÚY HÒNGTỘI GIẾT NGUÔI TỪ THỰC TIẺN TỈNH LONG ANLUẬN VĂN THẠC sỉLUẬT HÌNH Sự VÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long AnÀ TÓ TỤNG HÌNH sựHà Nội - 20201LỜI C AM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình do học viên tự nghiên cứu; các số liệu trong Luận vãn có cơ sơ rò ràng

và tiling thực. Kết luận cua luận vãn chưa từng được cóng bố trong các công trình khác.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2020'Lác già luận vãnPhạm Thị (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An

Thúy Hồng3DANH MỤC CÁC ('HỪ VIẾT TẤT TRONG LUẬN VĂNBLHS:Bộ luật hình sựBLTTHS:Bộ luật TÓ tụng Hình sựCQĐT:Cơ quan diều traCTKGG:Cái tạo không giam gi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An

ờDTV:Diều tra viênIIĐXX:1 lội dồng xét xứHTND:Hội thẩm nhân dânKTBC:Khới lô bị canKT-CT-VH-XH:Kinh tể - chính trị - vãn hóa - xà hộiKTVA:Khới tổ vụ án

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘIPHẠM THỊ THÚY HÒNGTỘI GIẾT NGUÔI TỪ THỰC TIẺN TỈNH LONG ANLUẬN VĂN THẠC sỉLUẬT HÌNH Sự VÀ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Giết Người Từ Thực Tiễn Tỉnh Long An ội gi ốt ngườiTP:Tham phánTTHS:Tố tụng hình sự

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÀ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XÀ HỘIPHẠM THỊ THÚY HÒNGTỘI GIẾT NGUÔI TỪ THỰC TIẺN TỈNH LONG ANLUẬN VĂN THẠC sỉLUẬT HÌNH Sự VÀ