KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         125 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

BỌ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNÔNG TĨIỊ THÊUDẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TI

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk LăkIÊU HỌC NGUYỄN DU, HUYỆN BUÔN ĐÔN, TĨNH ĐĂK LĂKLUẠN VĂN THẠC sĩI V II ẶN VÀ PHƯƠNG pháp dạy iiọc Âm nhạc • • • •Khóa 9 (2017 - 2019)Hà Nội, 2019Bộ GIÁ

O DỤC VÀ ĐÃO TẠO TRƯỜNG DẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGNÔNG TIIỊ THÊUDẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯÒNG TIÊU HỌC (Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

NGUYỀN DU, HUYỆN BUỒN ĐÔN, TỈNH ĐÃK LĂKLUẶN VĂN THẠC sĩ Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Am nhạc Mã số: 8140111Người hướng dần khoa học:

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

PGS. TS. Hà ì hi HoaHà Nội, 2019LỜI CAM ĐOAN'l ỏi xin cam đoan đày lã công trinh do tôi nghiên cứu. Nội dung nghiên cứu trong đề tài chưa có công trin

BỌ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNÔNG TĨIỊ THÊUDẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TI

(Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăkc và Đảo tạoCLBCâu lạc bộCĐ('ao đãngĐIIĐại họcGVGiáo viênI1ĐNK1 loạt dộng ngoại khóaHSHọc sinhppPhương phápPLPhụ lụcNxbNhà xuất bânNNNghe nhânNSNghệ s

ĩTrtrangVIỈTT&DLVãn hóa lhe thao và Du lịch (Luận văn thạc sĩ) Dạy học dân ca Ê đê trong hoạt động ngoại khóa cho học sinh Trường tiểu học Nguyễn Du huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk

BỌ GIẢO DỤC VẢ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI ẠT TRUNG ƯƠNGNÔNG TĨIỊ THÊUDẠY HỌC DÂN CA Ê-ĐÊ TRONG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CHO HỌC SINH TRƯỜNG TI