KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         42 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——03 ...........NGUYÊN THÀNH IIUÉMỘT TĨÉP CẬN CÂN BÀNG TÁCH CHO MÔ HÌNH NASH - COURNOT VỚI MỘT RÀNG BUỘC C

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chungCHUNGLUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCTHÁI NGUYÊN - 2019ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI nọc KHOA HỌC „„ „„„„x.03........NGUYỄN THÀNH HUÉMỘT T1ÉP CẬN CÂN BẰNG TÁ

CH CHO MỎ HÌNH NASH - COURNOT VỚT MỘT RÀNG BUỘC CHUNGChuyên ngành: Toán ứng dụng Mã số: 8 46 01 12LUẬN VĂN THẠC sĩ TOÁN HỌCNGƯỜI HƯỚNG DÁN KHOA HỌCGS. (Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

TSKII. Lê Dũng MưuTHÁI NGUYÊN-2019Lời cảm ơnLuận vàn này được hoàn thành dưới sự hướng dẫn của GS.TSKIL Lê Dũng Mưu (trường Dại học Thăng Long Ilà Nội

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

). Tác giả xin được bày tó lòng biết ơn chân thành và sâu sác tới thầy hướng dẫn khoa học của mình, người dà dặt vắn dề nghiên cứu, dành nhiều thời gi

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——03 ...........NGUYÊN THÀNH IIUÉMỘT TĨÉP CẬN CÂN BÀNG TÁCH CHO MÔ HÌNH NASH - COURNOT VỚI MỘT RÀNG BUỘC C

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung ngành bổ ích cho công tác và nghiên cứu của bân thân. Tác giâ xin bày tỏ lòng cảm ơn sãu sác tới các thầy giáo, cô giáo đâ tham gia giảng dạy lóp cao

học Toán, nhà trường và các phòng chức nang cùa trường, khoa Toán - Tin. trường Dại học Khoa học - Dại học Thái Nguyên dà (plan tâm và giúp đỡ tác gi (Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

ả trong suốt thời gian học tập tại trưởng.Xin chân thành câm ơn anh chị em trong lớp cao học và bạn bè dòng nghiệp dã trao dổi, dộng viên và khích lệ

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

tác giả trong (piá trình học tập, nghiên cứu và làm luận văn.Thái Nguyên, 10 tháng 4 nứm 2019Tác giả luận vănNguyễn Thành HuếiiMục lụcLời cảm ưniBảng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——03 ...........NGUYÊN THÀNH IIUÉMỘT TĨÉP CẬN CÂN BÀNG TÁCH CHO MÔ HÌNH NASH - COURNOT VỚI MỘT RÀNG BUỘC C

(Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung................... 19Chương 2 Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash-Couniot với một ràng buộc chung212.1.Bài toán chấp nhận lồi tách...........

............ 212.2.Một thuật toán giải inô hình Nash-Cournot có ràng buộc chung 222.2.1.Thuật toán ................................... 242.2.2..Một mô (Luận văn thạc sĩ) Một tiếp cận cân bằng tách cho mô hình Nash Cournot với một ràng buộc chung

hình thực tế.......................... 31

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——03 ...........NGUYÊN THÀNH IIUÉMỘT TĨÉP CẬN CÂN BÀNG TÁCH CHO MÔ HÌNH NASH - COURNOT VỚI MỘT RÀNG BUỘC C

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ——03 ...........NGUYÊN THÀNH IIUÉMỘT TĨÉP CẬN CÂN BÀNG TÁCH CHO MÔ HÌNH NASH - COURNOT VỚI MỘT RÀNG BUỘC C