KHO THƯ VIỆN 🔎

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         52 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TÁ PHÀN HIẸU TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH. KHOA Cơ KHÍ BỜ MÒN THIÉT KE MÁYBẢN THUYẾT MINH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHÉ TẠO MÁYGVHD

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máyD: VÃN QƯÓC HÙISV TH: NGUYÊN THANH BÌNHMSSV: 5951040006Lóp : Máy Xây Đựng - K59Tp. Hồ Chí Minh. 2021CtVHD: Văn Ọuôc HữuKỳ Thuật Chế Tạo MáyNHẬN XÉT CỦ

A GVPBSVTH: Nguyền Thanh Binh2MSSV:5951040006Kỳ Thuật Chế Tạo Máy GVHD: Vân Quôc HữuLỜI NÓI ĐÀUHiên nay, củng với sự đi lên cua ngành cơ khí, mòn học Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

kì thuật chê tạo máy thật sư lâ một hành trang đê mỏi một kì sư. còng nhàn có (hê dựa vào đê làm cơ sở thiết kể. Mòn học kì thuật chế tạo máy đươc đem

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

vào giáng dạy ơ hầu hết các trường kỳ thuật và ngày càng không ngừng cãi tiên dưới sự nghiên cứu cùa các chuyên gia hàng đàu vả ngày càng ứng dung cá

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TÁ PHÀN HIẸU TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH. KHOA Cơ KHÍ BỜ MÒN THIÉT KE MÁYBẢN THUYẾT MINH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHÉ TẠO MÁYGVHD

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máyáy là mòn hoc giúp làm quen với việc giai quyết các vân đê tòng hợp cùa công nghệ chè tạo máy. Khi lâm bài tập này phải làm quen với việc sửa dụng tài

liệu cách tra sổ tay cùng như so sánh lý thuyết học với thực tiền sàn xuất cu thế một chi tiết điên hìnhDo kinh nghiệm thực tiễn chưa có nên không th Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

ê tránh được sai sót. Em ràt mong nhận được sự chi báo cùa các thầy cô trong bộ môn Kỳ Thuật Chế Tạo Máy và sự góp ỷ cùa bạn bè để hoàn thiện hơn Bài

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

Tập Lớn của mình cùng như hoàn thiện hơn vốn kiến thức của minh.Cuối cùng em xin chân (hãnh câm ơn (hầy Văn Quốc Hữu đà tận tình giúp đờ cũng như hồ t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TÁ PHÀN HIẸU TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH. KHOA Cơ KHÍ BỜ MÒN THIÉT KE MÁYBẢN THUYẾT MINH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHÉ TẠO MÁYGVHD

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máyQuôc HữuMỤC LỤC CHƯƠNG I: GIÓI THIỆU CHUNG VẺ CÁC LOẠI ĐÕ GÁ............................61.Phân loại đồ gá............................................

........6a)Phân loại theo công dụng..........................................6b)Phân loại theo mức độ chuyên môn hóa cua đồ gã....................82.C Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

ác bộ phận chinh trong đồ gá.....................................10a)BỘ phận định vị..................................................10b)Bộ phận kẹp

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

chặt:................................................12c)Bộ phận dẩn hướng................................................12d)Bộ phận chia độ.........

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TÁ PHÀN HIẸU TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH. KHOA Cơ KHÍ BỜ MÒN THIÉT KE MÁYBẢN THUYẾT MINH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHÉ TẠO MÁYGVHD

Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy.............................16g)Cơ cấu gá dao, so dao............................................18( HƯƠNG II : GIỚI THIỆU CHUNG NGUYÊN LÝ ĐỊNH VỊ VÀ

KẸP CHẠT............19 Bản thuyết minh môn kỹ thuật chế tạo máy

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÒNG VẬN TÁ PHÀN HIẸU TẠI THÀNH PHÓ HÒ CHỈ MINH. KHOA Cơ KHÍ BỜ MÒN THIÉT KE MÁYBẢN THUYẾT MINH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CHÉ TẠO MÁYGVHD