KHO THƯ VIỆN 🔎

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         48 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan UniversityHospitality & Tourism InstituteĐại Học DuyĩãnViên Đao lao & Nghiên Cứu Du l

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵnglịchCHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆPBÁO CÁO THỰC TẬP VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY CÒ PHÀN DU LỊCH DANASEAĐÀ NẢNGCHUYÊN NGÀNH : QUÀN TRỊ

DU LỊCH VÀ LỮ HÀNHGVHDSVTH: ThS. TRẦN THỊ TÚ NHI: HOÀNG THỊ HÒAMSSV: 2320725254Đà Nang, Tháng 04 Năm 2021MỤC LỤCLỜI MỜ ĐÂU............................ Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

.............................1CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VÈ CÒNG TY CÓ PHẦN DU LỊCHDANASEA............................................................41.1.Qu

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

á trình hình thành và phát triến cùa công ty cố Phân Du lịch Danasea. 41.2.Một sô thông tin vê công ty Cô Phân Du lịch Danasea...........51.3.Cơ cãu t

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan UniversityHospitality & Tourism InstituteĐại Học DuyĩãnViên Đao lao & Nghiên Cứu Du l

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵngcùa từng bộ phận......................61.4.Hệ thông sàn phẵm, dịch vụ cùa công ty cố Phân Du lịch Danasea.......... .... ... .........................

. .91.4.1.Tour du lịch................................................91.4.2.Thuê xe du lịch.......................................... Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

..131.4.3.Vé máy bay.................................................131.4.4.Teambuilding...............................................131.4.5.Tó chứ

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

c sự kiện............................................13CHƯƠNG 2. BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP VÀ THỰC TRẠNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CÙA PHÒNG KINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan UniversityHospitality & Tourism InstituteĐại Học DuyĩãnViên Đao lao & Nghiên Cứu Du l

Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵngCơ câu tổ chức cũa bộ phận.................................142.1.2.Chức năng và nhiệm vụ cùa bộ phận kinh doanh - marketing cùa công ty...............

.................................. 7.......7...142.1.3.Lao động tại bộ phận Kinh doanh - Marketing................15 Báo cáo thực tập và giải pháp thu hút khách du lịch nội địa tại công ty cổ phần du lịch danaseađà nẵng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN cứu DU LỊCHDuy Tan UniversityHospitality & Tourism InstituteĐại Học DuyĩãnViên Đao lao & Nghiên Cứu Du l

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook