KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TƯÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VÙNG LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La KHOA HỌC MÔI TRƯỜNGThái nguyên - 2015ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TUÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VỪNG LÒN

G HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LA•Chuyên ngành : Khoa học môi trường Mã số: 60 44 03 01LUẬN VĂN THẠC s!KHOA HỌC MÔI TRUÔNGNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đàm Xu (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

ân VậnThái nguyên - 2015iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu cua riêng (ói. Các số liệu, kết quá trong luận văn là trung thực ch

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

ua từng được ai công bổ trong bất kì công trình nào khác.Tôi .xin cam đoan ràng các thông tin trích dần trong luận văn đều đã được chi rõ nguồn gốc và

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TƯÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VÙNG LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn Laài sự nồ lực cổ gang cũa ban thân, đó còn là công sức của quý Thầy Cô.ỉ rong suốt quá trình thực hiện luận vãn. người viết xin bày ro lòng biết ơn sàu

sắc đến Phó giáo su. Tiền sì Đàm Xuân Vận - Người đà trục liếp hưởng dan trong suốt quá trình thực hiện luận vân thạc sỷ. Thầy dã rất rân tâm. rận rì (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

nh hướng dan và gợi mờ phương pháp, song song với việc thường xuyên khích lệ linh thân học trò cua mình dế có thè hoàn thành tổt luận vãn như ngày hôm

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

nay.Bên cạnh dó. người viết cùng chân Thành cam ơn sự giúp dờ ctìa quý Thầy Cô trong khoa Khoa học Môi trường - Trường Dại học Nông lâm Thái Nguyên d

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TƯÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VÙNG LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La người viết trong quá trình thu thập thông tin dế phục vụ cho luận vàn.Trong quá trình thực hiện de tài này. dã thực sự giúp cho bân thân người thực h

iện trướng thành lên về nhiều mặt. Vì kiến thức và kinh nghiệm có hạn. hơn nừa đây là lằn đầu liên lác giã làm quen với mãng chủ dề này. nền chác chẩn (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

không thể tránh khôi nhùng thiếu sót. rất mong nhận dược sự nhiệt rình dóng góp ý kiến của quý tháy cô và nhùng độc giá quan tâm lởi mãng chủ dề này.

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Hiện Trạng Môi Trường Đất Bán Ngập Nước Vùng Lòng Hồ Thủy Điện Sơn La

Một lần nừa. người thực hiện xin gơi lời tri ân dến rất ca mọi người!Người thực hiệnNgô luân Anhiii.MỤC LỤCTrangLỜI CAM ĐOAN..........................

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TƯÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VÙNG LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ TƯÁN ANHĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐÁT BÁN NGẬP NƯỚC VÙNG LÒNG HÒ THỦY ĐIỆN SƠN LALUẬN VĂN THẠC sĩ