KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         121 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIBÙĨ THỊ THU HĨẾNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú ThọẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉHà Nội-2018BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI • ♦ •BÙI THỊ THL HIỀNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN

ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌChuyên ngành: Quản Lý Kinh Te Mã ngành : 8 34 04 10LUẬN VÀN THẠC sĩ KINH TÉNGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA HỌC PGS. TS: NGVYỀ (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

N THỊ MINH NHÀNHà Nội-2018iLỜI CAM DOANTên lôi là: Bùi Thị Thu HiềnSinh ngày 04 tháng 05 năm 1991ĩĩọc viên lẽỵp cao học khóa 22 - dợt 2 - Quân lý kinh

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Le - Trường Đại học Thương Mại.Hiện đang công tác tại: Hạl Kiêm lâm Phú LâmXin cam đoan: Đe tài “Giai quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIBÙĨ THỊ THU HĨẾNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọu trong luận vấn là trung thực, có nguồn gốc trích dẫn rò ràng.Hà Nội, ngày ĩ háng nâm 2018Tác giã luận vănBùi Thị Thu HiềniiLÒI CẢM ƠNĐê hoàn thành l

uận văn này. ngoài sự nồ lực cố gang cùa bàn (hân. (ác giã đã nhận được rất nhiều sự giúp đờ. động viên, hướng dần và đóng góp ý kiến cữa quý thay cỏ (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

giáo, bạn bè. đong nghiệp và gia đình trong suốt khóa cao học và thời gian nghiên cứu đè tài.Tác già xin bày tó lòng biết ơn sâu sác tới PGS.TS. Nguyễ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

n Thị Minh Nhàn, người đà tận tình giúp đờ, hướng dẫn tác giã trong suốt quá trình nghiên cửu và hoàn thiện dề tài luận văn.Tác giả cũng xin chán thàn

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIBÙĨ THỊ THU HĨẾNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌLUẬ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ nghiên cứu còn hạn hữu, nên bàn luận văn này không tránh khói nhừng thiếu sót và hạn chế nhất định. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiên chân tình c

úa quý thầy cô và độc giá quan tâm đen đề tài.Tác già xin chân thành cảnt ơn!Hà Nội. ngày tháng năm 2018Tác gia luận vănBùi Thị Thu Hiền (Luận Văn Thạc Sĩ) Giải Quyết Việc Làm Cho Lao Động Nông Thôn Trên Địa Bàn Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

BỌ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠNG MẠIBÙĨ THỊ THU HĨẾNGIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN HUYÊN LÂM THAO, TỈNH PHÚ THỌLUẬ

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook