KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         111 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HỌC V1ẸN QUẤN LÝ GIÁO DỤCĐÀO THỊ PHƯỢNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Tổ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN cứu BÃI HỌC ở CÁC TR- ỜNG TRUNG HỌC cơ sở HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà NộiUYỆN THANH ĨRl - THÀNH PHỐ HÀ NÔIChuyên ngành: Quán lý giáo dục Mã số: 60 14 01 01LUẬN VĂN THẠC sĩ QUÁN LÝ GĨÁO DỤCNgười hưởng dẫn khoa học: PGS.TS. T

RÀN THỊ MINH HÀNGHÀNỌI- 2017iLỜI CẢM ƠNTác giã luận vãn xin bày tô lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới các thầy giáo cô giáo cua trưởng Học viện quàn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

lý giáo dục Hà Nội đà lận tình giang dạy, tạo mọi diêu kiện giúp dờ trong suốt quá trinh học tập cũng như nghiên cửu luận văn.l ác giã xin trân trọng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

cám ơn Phòng giáo dục & Đào tạo huyện Thanh Trì. Thành Phô Hà Nội, Ban giám hiệu các trường THCS lam Hiệp cùng các thầy cò, UK'S Ngọc ilồi, UK'S Thanh

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HỌC V1ẸN QUẤN LÝ GIÁO DỤCĐÀO THỊ PHƯỢNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Tổ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN cứu BÃI HỌC ở CÁC TR- ỜNG TRUNG HỌC cơ sở HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nộilợi dề tác giã hoàn thành luận vân.Đặc biệt tãc giả dược bày tó lông biết ơn sâu sac dến PGS.TS. Trần Thị Minh Hang dà tận tinh hướng dần, giúp dờ tác

giá vê mặt khoa học trong suốt quá trinh nghiện cứu và hoàn thảnh luận vãn.Trong quá trinh nghiên cứu và thực hiện đê lài , lác gia đà het sức cô găn (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

g, song không tránh khỏi nhùng thiêu sót. Kính mong nhận được sự chi dan dóng góp ý kiên của các thầy giáo, cô giáo.các nhà quân lý bạn dong nghiệp.Xi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà Nội

n trân trọng earn ưn!Hà Nội, tháng 6 năm 20 ì 7l ác giáDào Thị PhượngiiTẮTDANH MỤC CÁC CHỮ VIẾTBGH: Ban giám hiệuBHMH: Bài học minh họaBP: Biện phápBP

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HỌC V1ẸN QUẤN LÝ GIÁO DỤCĐÀO THỊ PHƯỢNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Tổ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN cứu BÃI HỌC ở CÁC TR- ỜNG TRUNG HỌC cơ sở HU

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Tổ Chuyên Môn Theo Nghiên Cứu Bài Học Ở Các Trường Thcs Huyện Thanh Trì – Thành Phố Hà NộiG: Kiêm tra dãnlì giãKT-X11: Kinh tề - xã hộiNCB11: Nghiên cữu bãi họcNV; Nhân viênNCB11: Nghiên cứu bải học

BỌ GIÁO DỰC VÀ ĐÀO TẠO HỌC V1ẸN QUẤN LÝ GIÁO DỤCĐÀO THỊ PHƯỢNGQUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG Tổ CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN cứu BÃI HỌC ở CÁC TR- ỜNG TRUNG HỌC cơ sở HU