KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         86 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chuyên đê tót nghiệpGVHD: TILS Nguyền Thị Quỳnh GiaoDANH MỤC VIẾT TÂTBào hiếmBHKinh phí công đoànKPCĐBảo hiểm thãt nghiệpBHTNKẽ toán trưởngKTTBào hiếm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngm xã hộiBHXHKhoản trích theo lươngKTTLBảo hiểm y tẽBHYTLương cơ bảnLCBBảng phân bô tiền lươngBPTLLao độngLĐBào vệBVLương kinh doanhLKDCán bộ công nhân

viênCBCNVNgày côngNCChi nhánhCNNgày công dự tínhNCDTChi phíCPNgày công thực têNCTTCo’ sờ kinh tẽCSKTNhân viênNVChứng lù’ ghi sõCTGSNhân viên kỳ thuật Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

NVKTCông ty cố phầnCTCPPhiêu chiPCHCMHõ Chí MinhPhó giám đốcPGĐĐơn vị tínhĐVTThư kýTKGiám đốcGĐTài khoảnTKHHợp đồng lao độngHĐLĐTiền lươngTLHệ số cơ b

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

ànHSCBViệt Nam đồngVNĐHệ số kinh doanhHSKDVật tư khoa học kỳ thuậtVTKHKTKinh doanhKDXuất nhập kháuXNKKhoa học kỳ thuậtKHKTMỤC LỤSVTỈI: Nguyên Tiên San

Chuyên đê tót nghiệpGVHD: TILS Nguyền Thị Quỳnh GiaoDANH MỤC VIẾT TÂTBào hiếmBHKinh phí công đoànKPCĐBảo hiểm thãt nghiệpBHTNKẽ toán trưởngKTTBào hiếm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngKHOÀN TRÍCH THEO LƯƠNG........................................................................21.1.Tông quan vê hạch toán tiền lương và các khoản tríc

h theo lương.....................21.1.1.Khái niệm,, ý nghía cùa tiền lương và các khoản trích theo lương.....................21.1.1.1. Khái niệm...... Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

......................................................................21.1.1.2. Ý nghía...............................................................

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

...............21.1.2.Nhiệm vụ của hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương....................21.1.3.Nguyên tâc cùa hạch toán tiền lương và

Chuyên đê tót nghiệpGVHD: TILS Nguyền Thị Quỳnh GiaoDANH MỤC VIẾT TÂTBào hiếmBHKinh phí công đoànKPCĐBảo hiểm thãt nghiệpBHTNKẽ toán trưởngKTTBào hiếm

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lươngức trá lương (heo (hời gian................................................41.1.4.2.Hình thức trả lương theo sán phâm.................................

................5 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Chuyên đê tót nghiệpGVHD: TILS Nguyền Thị Quỳnh GiaoDANH MỤC VIẾT TÂTBào hiếmBHKinh phí công đoànKPCĐBảo hiểm thãt nghiệpBHTNKẽ toán trưởngKTTBào hiếm