KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         114 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGPHẠM THANH HÙNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực MÔN Mĩ THUẬT TẠITRƯỜNG TIẺƯ HỌ

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến TreỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BÉN TRELUẬN VÃN THẠC sỉ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC BỌ MÔN MỸ THUẬT Khóa 4 (2017-2019)Hà Nội, 2019BỌ GIÁO DỤC

VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG DẠI học: sư phạm nghẹ THUẠT trung ươngPĨTẠM TTTANTT TTÍTNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cục MỒN Mĩ THƯẬT TẠITRƯỜNG TIÉƯ HỌC VĨN (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

H THÀNH A, HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BÉN TRELUẬN VAN THẠC sìChuyên ngành: Lý luận và Phương pháp (lạy học Bộ môn Mỹ thuật Mã số: 8140111Người hưÓTig dần kh

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

oa học: PGS. TS TRẢN HÌNH H ẤNHà Nội, 2019LÒI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Mỳ thuật: “Pợh dụng phươ

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGPHẠM THANH HÙNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực MÔN Mĩ THUẬT TẠITRƯỜNG TIẺƯ HỌ

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Treên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết qua nêu trong luận văn là trung thực. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn đêu được ghi rõ tại phan

tài liệu tham khao vả phụ lục trong luận vàn.Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2019Tác già luận vănPhạm Thanh HùngDANH MỤC CHƯ MÉT TẤTCNTTCông nghệ thòng t (Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

inDHDạy học«1)1)11Đô dũng dạy họcĐIISPĐại học Sư phạmGDPTGiáo dục phô thôngGVGiáo viênHSHọc sinhNxbNhả xuất bảnPPDHPhương pháp dạy họcSGKSách giáo kho

(Luận văn thạc sĩ) Vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Mĩ thuật tại trường tiểu học Vĩnh Thành A, Huyện Chợ Lách Tỉnh Bến Tre

aTHTiều họcMỤC LỤCMỞ ĐÀU................................................................1Chương 1: Cơ SỜ LÍ LUẬN VÀ KHÁI ỌƯÁT VẼ TRƯỜNG TIẾU HỌC

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGPHẠM THANH HÙNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực MÔN Mĩ THUẬT TẠITRƯỜNG TIẺƯ HỌ

Bộ GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THUẬT TRUNG ƯƠNGPHẠM THANH HÙNGVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH cực MÔN Mĩ THUẬT TẠITRƯỜNG TIẺƯ HỌ