KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         99 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam.......................................................5PHĂN MÕ ĐÂU...................................................................................

....61.rinh cấp tliiêi cùa đê lài................................................................62.Mục tiêu nghiên cừu............................... Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

........................................73.Dồi tượng vù phạm vi nghiên cừu...........................................................74.Phương pháp ng

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

hiên cứu....................................................................75.Ke/ cầu của luận vãn...................................................

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt namng logistics.................................................9ỉ. ỉ. ỉ. Khôi niệm hoạt động logistics..................................................

...9ỉ. 1.3. Vai trò cùa hoạt động logistics.................................................................. 121.1.4.Các nhàn tố chinh cùa chuồi logi Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

stics.............................................161.2.Khái quát chung vê hoạt động logistics trên thẻ giới...................................211.2.ỉ

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

. Xu hường phát triển cùa logistics trẽn thê giời.....................................211.3.Kình nghiệm hoạt dộng logistics của một sò quốc gia.......

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam......................................................................................251.3.3.Singapore...............................................

..........................261.4.Thực trạng chung về hoạt động logistics ơ Việt Nam.....................................27ỉ. 4.1. Những cơ hội lớn đối Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

với hoạt động logistics tại Việt Nam.........................271.4.2.Nhùng khó khàn dôi vói hoạt dộng logistics tại Việt Nam..........................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

.29KÉT LUẬN CHƯƠNG 1............................................................................311CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI TONG CÒNG TY HẢN

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt namàng hãi Việt Nam (VINALỈNES/.............................322. ỉ. ỉ. Lịch sử hình thành và phát triển..................................................

..............322.1.2 Kêt quà kinh doanh cùa còng ty giai đoạn (20ỉ ỉ-20Ị3)...................................372.1.3.Mô hình hoạt động và cơ cấu tổ c Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

hức..................................................412.2 Thực trạng hoạt động logistics tại Tòng Còng ty Hàng Hãi I 'lệt Nam........................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

..422.2.ỉ. Phân lích thực trạng vận rải trong hoạt dộng logistics của Tống Công tyHàng hài Việt Nam...................................................

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................

Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam động kinh doanh logistics tại Công ty cố phần ỉ 'malines Logistics................582.3.Ị Thể mạnh cùa Vinaìines Logistics...........................

..........................59 Chuyên đề thực tập thực trạng hoạt động logistics của tổng công ty hàng hải việt nam

MỤC LỤCDANH mực bang biêu................................................................................4DANH MỤC CÁC CĨĨỪVIẼT TÁT...................