KHO THƯ VIỆN 🔎

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         132 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

LỜI CẢM ƠNThời gian thực tập không quá dãi nhưng lã cơ hội cho tôi tòng hợp va hẹ thong hóa lại nhừng kiến thức đà học. dồng thời kết hợp với kiến thứ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hảiức vâ kỳ năng thực tế đề nàng cao kiến thức chuyên môn. Từ đó. tòi nhận thấy quàng thời gian Thực tập khóa luận tốt nghiệp đại học là cơ hội để sinh v

iên có thế liếp cận và làm tế. giúp cũng cố. bồ sung kiên thức, nền lãng lý thuyết mà sinh viên đà đổng thời đi sâu tìm hiếu rò công tác kế toán của đ Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

ơn vị.Để hoàn thành tốt bài "KHÓA LUẬN TÓT NGHIỆP ĐẠI ....,..........tòi xin gửi lời câm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu và quýlhầỳ ^ Trường Đại Học Kinh

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

Tế. quý thầy cô Khoa Kế toán - Tài chinh đả lịn tinh giảng dạy. truyền dạt những kiến thức quý báu cho tôi trong thời gian học tập tại trường. Đặc bi

LỜI CẢM ƠNThời gian thực tập không quá dãi nhưng lã cơ hội cho tôi tòng hợp va hẹ thong hóa lại nhừng kiến thức đà học. dồng thời kết hợp với kiến thứ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hảighiên cửu vã thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp đại học này trdTiếp đến tòi xin tràn trọng gụi lờThương mại và Dịch vụ vạn tai Viet Hãi củng toàn t

hè cò, chú. anh. chị trong công ty đà nhiệt tình giÚỊ mọi điều kiên thuậtChú Nguyễn Bá Trường (Phó phòng kế toán) tại đơn vị trong kỳ' thực tập đâ đem Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

lại nhiều kinh nghiêm thiết thực để tôi hoàn thành tốt bài Khóa luận tốt nghiệp đại học.4ặc dù trong thời gian thực tập bân thân tòi đà có những cố g

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

ăng song do thin ùng như kiến thức, kỳ nãng và trinh độ còn hạn chế nên bài làm không the ánh khôi nhừng thiếu sót. rất mong sự góp ý của công ty. quý

LỜI CẢM ƠNThời gian thực tập không quá dãi nhưng lã cơ hội cho tôi tòng hợp va hẹ thong hóa lại nhừng kiến thức đà học. dồng thời kết hợp với kiến thứ

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hảio i cho tôi. Đặc biệt cám on sư chi dần tận tình, chu đáo cùakinh nghiệm, hoàn thiên và phục vụ tốt hơn cho công tác sau này.Một lần nừa tôi xin chân

thành cám ơn!Sinh viên thực hiện:Dương Thị Tranghttps: //k h oth uv ien .comMỤC LỤCDANH MỰC CHỪ VIẾT TẤT.........DANH MỤC BANG. BIEU MAU........DANH M Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

ỤC Sơ ĐO................PHÀN I: DẠ I VẤN DÈ...........1.Lý do chọn đê lài:.........2.Mục lieu nghiên cứu:.......3.Dổi lượng và phạm vi nghiên cứu:..3.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty tnhh thương mại và dịch vụ vận tải viết hải

1.Đối tượng nghiên cửu:....3.2.Phạm vi nghiên cứu:......4.Phương pháp nghiên cửu:....4.1.Các phương pháp thu thập dừ liệu4.2.Các phương pháp xứ lý dừ

LỜI CẢM ƠNThời gian thực tập không quá dãi nhưng lã cơ hội cho tôi tòng hợp va hẹ thong hóa lại nhừng kiến thức đà học. dồng thời kết hợp với kiến thứ

LỜI CẢM ƠNThời gian thực tập không quá dãi nhưng lã cơ hội cho tôi tòng hợp va hẹ thong hóa lại nhừng kiến thức đà học. dồng thời kết hợp với kiến thứ