KHO THƯ VIỆN 🔎

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         75 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUỐC' DÃN----0O0----BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUÁN TRỊ MARKETINGDe hài:LẠP KẼ HOẠCH MARKETING C HO DỊCH VỤ THUÊ

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driverÊ TÀI XÉ LÁI XE CÙA CÔNG TY E-DRIVERLớp tin chi: Quán trị Marketing (221)06 Giang viên hưởng dẩn: PGS.TS. Trương Dinh ChiềnNhỏm: 01Nguyễn Ngân Hà: 112

01185 ( hu Quốc An: 11207601 Trần Thị Linh ( hi: 1120 Hoàng Thị Nga: 11202703 Nguyền Thị Thao: 11203600Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2022MỊC LỤCCHƯƠNG 1: Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

GIỚI THIỆU CHUNG................’.....’.......................................1CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH .MÔI I RƯỜNG MARKETING............................

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

..................22.1.Phân tích mòi trường vĩ mô.........................................................22.1.1.Nhân khẩu học........................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUỐC' DÃN----0O0----BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUÁN TRỊ MARKETINGDe hài:LẠP KẼ HOẠCH MARKETING C HO DỊCH VỤ THUÊ

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driverháp luật........................................................52.1.4.Khoa hục - còng nghệ...........................................................

62.1.5.Tự nhiên.......................................................................72.1.6.Vãn hóa - Xã hội......................................... Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

......................72.2.Phân tích môi trương ngành.........................................................82.2.1.Năm lực lưọng cạnh tranh.........

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

..............................................82.2.2.Phân lích một sổ đối thu cạnh tranh hiện lại..................................132.3.Phân tích mói

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUỐC' DÃN----0O0----BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUÁN TRỊ MARKETINGDe hài:LẠP KẼ HOẠCH MARKETING C HO DỊCH VỤ THUÊ

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver.172.3.2.Nhân sự.......................................................................192.3.3.Tài chinh..............................................

.......................212.3.4.Nghiên cứuvà phát trlén......................................................232.3.5.Sán xuất.......................... Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

............................................242.3.6.Marketing.....................................................................252.4.Phân tích chun

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

g vồ (loanh nghiệp..................................................262.4.1.Sứ mệnh của E - Driver....................................................

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUỐC' DÃN----0O0----BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUÁN TRỊ MARKETINGDe hài:LẠP KẼ HOẠCH MARKETING C HO DỊCH VỤ THUÊ

Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver..........................27CHƯƠNG 3: MỊ (• TIÊU VÀ DỊNII III ’ÔNG CHIÊN LƯỢC MARKETING............................303.1.Xác định mục liêu và (lịnh ht

róng chiến lược......................................30 Lập kế hoạch marketing cho dịch vụ thuê tài xế lái xe của công ty e driver

BỌ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO TRƯỜNG DẠI nọc KINH TÉ QUỐC' DÃN----0O0----BÀI TẬP LỚN MÔN HỌCQUÁN TRỊ MARKETINGDe hài:LẠP KẼ HOẠCH MARKETING C HO DỊCH VỤ THUÊ