KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         147 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINHTRẦN LỆ THỦYHIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MÃN KINH DO PHẪU THUẬTLUẬN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật ÁN TIẾN Sĩ Y HỌCTP. HÓ CHÍ MINH 2014LỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các sô liệu và kết quâ nêu trong luận án

này là trung thực và chưa từng có ai công bô trong bất kì cóng trình nào khácTrần Lệ ThúyMỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanMục lụcBâng danh 111 ục các (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

lừ viêì lálBâng đôi chiến thuật ngừ Việt AnhMục lục các bângMục lục các biểu do. sơ do. hìnhĐẠT VẤN ĐỀ ...............................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

....1MỤC TIÊU NGHIÊN cứu............................................4CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU.................................. 51.1.Định nghía- p

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINHTRẦN LỆ THỦYHIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MÃN KINH DO PHẪU THUẬTLUẬN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuậtắt hai buồng trứng..131.4.Thang điểm đánh giá rối loạn màn kinh MRS ...............151.5.Điều trị nội tiết màn kinh...............................171.

5.1.MỘI so nguyên life của điều (rị nội tiết màn kinh .171.5.2.Lợi ích của điều trị nội tiết màn kinh............ 211.5.3.Nguy cơ.____________________ (Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

_______________________241.5.1.Nhu câu của liệu pháp nội licì thay the Iren phụ nữ mail kinh do phần thuật............................................

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật

261.5.5.(’ác phác đồ điền trị nội tiết mân kinh........... 281.5.6.Biệl dược prcmarin.................................351.5.7.Tình hình sứ dụng nội l

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINHTRẦN LỆ THỦYHIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MÃN KINH DO PHẪU THUẬTLUẬN

(Luận Án Tiến Sĩ) Hiệu Quả Của Điều Trị Nội Tiết Đối Với Phụ Nữ Mãnh Kinh Do Phẫu Thuật.............372.2.Đối lơỢng nghiên cứu.....................................37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ Y TẾĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ Hồ CHÍ MINHTRẦN LỆ THỦYHIỆU QUẢ CỦA ĐIỀU TRỊ NỘI TIẾT ĐỐI VỚI PHỤ NỮ MÃN KINH DO PHẪU THUẬTLUẬN