KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         107 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ MẠNH CƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA ÉP XANH CÀNH LÁ CHÈ ĐÓN VÀ BỎ SUNG LÂN, CHÉ PHẨM VI SINH ĐÉN CHÈ LDP1 GIAI ĐOẠN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên KINH DOANH TẠI THÁI NGUYÊNNgành: KlìOíi học cây trồng Mỉì số: 60.62.01.10LUẬN VÀN THẠC sĩ KHOẤ HỌC CÂY TRÒNGNgười hướng dẫn khoa học: TS. Dỗ Thị Ngọc

OanhThái Nguyên, năm 2016iLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan so liệu và kêt qua nghiên cứu trong luận vân này là trung thực và chưa từng được sử dụng đê bã (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

o vệ bât cứ một học vị nào.Tôi xin cam đoan răng mọi sự giúp đờ cho việc thực hiện luận văn này đà được câm ơn vả các thông tin trích dẫn trong luận v

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

ãn đều đà được chi rõ nguồn gốc.Tác giàMạnh CườngiiLÒI CẢM ƠNSau quá trinh học tập và nghiên cứu đê tài, tôi đà hoàn thành bân luận văn nghiên cửu kho

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ MẠNH CƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA ÉP XANH CÀNH LÁ CHÈ ĐÓN VÀ BỎ SUNG LÂN, CHÉ PHẨM VI SINH ĐÉN CHÈ LDP1 GIAI ĐOẠN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyênọc Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đờ tôi trong quá trình tiên hành nghiên cứu và hoàn thành luận văn.Đặc biệt tôi xin chân thành cam ơn cô giáo TS.

Đỗ Thi Ngọc Oanh đà luôn quan tâm giúp đờ nhiệt tinh, trách nhiệm và cóng tâm trong suôt quá trinh tòi tiền hành nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

văn.Do còn hạn chê vê trinh độ lý luận và kinh nghiệm thực tê nên không tránh khói thiếu sót, tôi rắt mong được sự giúp đở, góp ý kiến bồ sung cùa cá

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

c thây cô giáo và các bạn đỏng nghiệp đê đê tâi của tòi được hoàn thiện hơn.Nhân dịp này, tôi xin trân trọng gửi tới các thây giáo, cò giáo, bạn bè. đ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ MẠNH CƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA ÉP XANH CÀNH LÁ CHÈ ĐÓN VÀ BỎ SUNG LÂN, CHÉ PHẨM VI SINH ĐÉN CHÈ LDP1 GIAI ĐOẠN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên.............................................................iLỜICÂMƠN................................................................iiMỤC LỰC.......

.........................................................iiiDANH MỤC CẢC TỪ VIÉT TẢT.................................................VDANII MỤC CÁC BÁ (Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

NG......................................................viDANII MỤC CÁC IHNII....................................................viiMÔ DÂU............

(Luận Văn Thạc Sĩ) Ảnh Hưởng Của Ép Xanh Cành Lá Chè Đốn Và Bổ Sung Lân, Chế Phẩm Vi Sinh Đến Chè Ldp1 Giai Đoạn Kinh Doanh Tại Thái Nguyên

.......................................................11.Tính cap thict của đê lài.............................................12.Mục đích và yêu câu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ MẠNH CƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA ÉP XANH CÀNH LÁ CHÈ ĐÓN VÀ BỎ SUNG LÂN, CHÉ PHẨM VI SINH ĐÉN CHÈ LDP1 GIAI ĐOẠN

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂMNGÔ MẠNH CƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA ÉP XANH CÀNH LÁ CHÈ ĐÓN VÀ BỎ SUNG LÂN, CHÉ PHẨM VI SINH ĐÉN CHÈ LDP1 GIAI ĐOẠN