KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         161 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIBỌ YTÉNGUYÊN HOÀNG MINHĐÁNH GIÁ DI CẢN HẠCH TRONG UNG THU TRỤC TRÀNG QUA PHẲU THUẬT, ĐÓI CHIÊU VỚI MÔ BỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng TừNH HỌC VÀ CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪLUẬN ÁN TIÉN Sỉ Y HỌCHÀ NỘI - 2017Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOBỌ Y TẾTRƯỜNG DẠI HỌC ¥ HÀ NỌINGUYỀN HOÀNG MINHĐÁNH GIÁ DI CÀN HẠC

H TRONG UNG THU TRỤC TRÀNG QUA PHẦU THUẬT, ĐÓI CHIẾU VỚI MÔ BỆNH HỌC VÀ CHỤP • • •CỘNG HƯỞNG TỪChuyên nghành: Ung thưMã số: 62720149LUẬN ẤN TIỀN Sì Y (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

HỌCNgười hướng dẫn khoa học:I .PGS. TS. NGUYỀN VĂN HIẾU 2.PGS.TS.NGƯYẺN DƯY HƯÈHÀ NỌI-2017 LỜI C AM ĐOANTói là Nguyền Hoàng Minh, nghiên cứu sinh khóa

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

28, trường Đại Học Y Hà Nội. chuyên nghành Ung thư, xin cam đoan:1.Đây là luận án do bán thân lôi írục tiếp thực hiện dưới sự hướng dẫn của Thầy PGS.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIBỌ YTÉNGUYÊN HOÀNG MINHĐÁNH GIÁ DI CẢN HẠCH TRONG UNG THU TRỤC TRÀNG QUA PHẲU THUẬT, ĐÓI CHIÊU VỚI MÔ BỆN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ số liệu và thông tin trong nghiên cứu là hoàn loàn chính xác. trung thực và khách quan, đà được xác nhận và chắp thuận cùa cư sư nơi nghiên cửu.Tôi x

in hoàn loàn chịu trách nhiêm trước pháp luật vê những cam kết này.Ilà Nội ngày 75 ỉháng 8 năm 2015.Tác giáNguyễn Hoàng MinhCHƠVIÉT TẮTBNBệnh nhânCEAC (Luận Văn Thạc Sĩ) Đánh Giá Di Căn Hạch Trong Ung Thư Trực Tràng Qua Phẫu Thuật, Đối Chiếu Với Mô Bệnh Học Và Chụp Cộng Hưởng Từ

arcino Embryonic AntigenCLVTCal lớp vi tínhCTChụp cat lórp vi tinhDCDi cânGDGiai đoạnGPBGiai phau bệnhHMMD1 lóa mô miền dịch

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIBỌ YTÉNGUYÊN HOÀNG MINHĐÁNH GIÁ DI CẢN HẠCH TRONG UNG THU TRỤC TRÀNG QUA PHẲU THUẬT, ĐÓI CHIÊU VỚI MÔ BỆN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIBỌ YTÉNGUYÊN HOÀNG MINHĐÁNH GIÁ DI CẢN HẠCH TRONG UNG THU TRỤC TRÀNG QUA PHẲU THUẬT, ĐÓI CHIÊU VỚI MÔ BỆN