KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         85 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BẮCLUẬN VĂN THẠC sĩ KĨNH TÉHÀ NỘI, N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây BắcNĂM 2020BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUÀN LÝ TÀT CHĨNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BÁCChuyên ngành: Quán lý kin

h tế Mã sỗ: 8340410LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TÉNgười hướng dẫn khoa học: PGS.TS. DỎ MĨNĨĨ THÀNHHÀ NỘI, NĂM 2020iLỜI CAM ĐOANTòi dà dọc và hiểu về các hành (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. 'í'ôi cam kết bằng danh dụ cá nhân rằng nghiên cứu này do tôi tự thực hiện vã không vi phạm yêu cầu về sự t

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

rung thực trong học thuậtTôi xin cam đoan nội dung luận vân này do tôi thực hiện dưới sự hướng dan khoa học cùa PGS.TS. Đỗ Minh Thánh. Các số liệu, tư

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BẮCLUẬN VĂN THẠC sĩ KĨNH TÉHÀ NỘI, N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắcghiên cửu vã hoàn thiện luận vãn. học viên đà nhận được sự quan lâm. giúp đờ cúa nhiều cá nhân và lập thố. Nhân đày học viên xin được bày lò lòng cảm

ơn chân thành của minh:-Học viên xin bày tó sự cảm ơn tới Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy, cồ giáo Trường Đại học Thương mại đà (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

hướng dần. giúp đờ và có những ý kiến dóng góp quỷ báu cho học viên trong quá trình học tập. nghiên cứu vừa qua.-IIọc viên xin bày to lòng biết on châ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

n thành và sâu sắc tới PGS.IS. Đồ Minh Ihãnh là ngiĩởi trực tiếp hướng dần cho học viên, thầy rất tâm huyết, tận tinh hướng dần. chi bão cho học viên

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BẮCLUẬN VĂN THẠC sĩ KĨNH TÉHÀ NỘI, N

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc. cán bộ. công chức cúa Văn phông Cục đà lạo điều kiộn thuận lợi giúp đờ cho học viên trong suôi quá trình nghiên cửu thực hiện dể tài nãy tại cơ quan

.-Cuối cùng học viên xin cám cm gia đinh, bạn bẻ và đồng nghiệp đà cồ vù. dộng viên nhiệt tinh vã tạo diều kiện giúp dờ mọi mặt dê học viên hoàn thành (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Tài Chính Tại Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Tây Bắc

tốt chương trinh học lập và nghiên cứu đó lài khoa học này./.trân trọng câm ơn./.iiiMỤC LỤCLỜI CAM ĐOAN.................................iLỜI CẤM ƠN

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BẮCLUẬN VĂN THẠC sĩ KĨNH TÉHÀ NỘI, N

BỘ GIÁO ĐỤC VÀ ĐẢO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC THƯƠN G MẠIHOÀNG THỊ MAIQUẢN LÝ TÀI CHÍNHTẠI CỤC DỤ TRŨ NHÀ NƯỚC KHU vục TÂY BẮCLUẬN VĂN THẠC sĩ KĨNH TÉHÀ NỘI, N

Gọi ngay
Chat zalo
Facebook