KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         109 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC CƯỜNGTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỒNG BUÔN LẶU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAILUẬN VĂN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào CaiHẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNGNgành: QUẤN LÝ KINH TÉTHÁI NGUYÊN - 2020Số hóa bới Tning (âm Học liệu và Công nghệ (hỏng (ỉn - ĐHTNhup://lrc.(ini.edu.v

nĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẺ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC (TỜNGTÀNG CUÔNG QUÁN LÝ CHÓNG BUÔN LẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAINgành: Quà (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

n lý kinh tề Mẳ số: <8.34.04.10LUẬN VĂN THẠC sĩ THEO ĐỊNH HƯỚNG ÚNG DỤNGNguôi hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Quang ThiệuTHÁI NGUYÊN - 2020SỐ hóa bời Tru

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

ng lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.edu.vniLỜI CAM ĐOANTôi xin cam đoan luân vàn với dề tài "Tăng cường quàn lý chông buôn lậu

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC CƯỜNGTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỒNG BUÔN LẶU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAILUẬN VĂN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cailà trung thực và kết luận khoa học cua luận vãn chưa từng công bố bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào trước đây.Thái Nguyên, tháng 7 năm 2020 Tá

c giàTrịnh Ngực CưởngSỗ hóa bời Trung tâm Học liệu và Cóng nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.tnu.tfdu.vniiLỜI CẤM ƠN'lac gia xin bày lõ lòng biết ơn đến (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

Ban Giám hiệu, các giăng viên Trường Đại học Kinh tế và Quán trị kinh doanh Thái Nguyên đà nhiệt tình giáng dạy. truyền đạt kiến thức trong quá trình

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

tác già theo học tại Trường. Cám ơn toàn thề cán bộ. nhân viên Trường dã tạo diều kiện thuận lợi nhất cho lác giã trong thời gian học tập và nghiên c

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC CƯỜNGTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỒNG BUÔN LẶU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAILUẬN VĂN TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cailận tinh hướng dẫn. giúp dờ tác giã trong quá trình thực hiện luận vãn.Xin chân thành cám

linh Lào Cai dà rạo diều kiện dè lác giá theo học chương trinh dào tạo thạc sĩ và hoàn thành bàn luận vàn được thuận lợi.Cam cm gia đình, nhùng người (Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

hạn đà cùng đồng hành, ho trợ. giúp đờ tác giá trong suốt quá trình học lập và hoàn thiện ban luận vãn nãy.Sau củng, xin được câm on các Thầy. Cô tron

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tăng Cường Quản Lý Chống Buôn Lậu Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

g Hội đồng bão vệ và kính mong nhận được sự quan tâm. nhận xét cùa các Thầy, cô để tác giá có điều kiện hoàn thiện tốt hon nhưng nội dung cùa luận vãn

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC CƯỜNGTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỒNG BUÔN LẶU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAILUẬN VĂN TH

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TÉ VÀ QUÁN TRỊ KINH DOANHTRỊNH NGỌC CƯỜNGTĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHỒNG BUÔN LẶU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAILUẬN VĂN TH