KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌITRIẸU TIH TRANGTỘI CHÓNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG vụTHEO PHÁP LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM • • •TỪ TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà NộiHỰC TIÉN THÀNH PHÔ HÀ NỘILUẬN VÃN THẠC sĩLUẬT IIÌNII Sự VÀ TÔ TỤNG IIÌMI sựHà Nội - 2020VIỆN HÀN LẤM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIỆN KHOA HỌC XẢ IIỌI

TRIẸU THU TRANGTỘI CHÓNG NGƯỜI THĨ HÀNH CỒNG vụTHEO PHÁP LUẬT HÌNH sự VTẸT NAM• • •TÙ THỤ C TIỄN THÀNH PHÓ HÀ NÔINgành: Luật Hình sự và Tố tụng hình s (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

ựMã số: 8.38.01.04NGƯỜI HƯỚNG DẤN KHOA nọc GS, 1 s. NGUYỀN NGỌC ANHHà Nội - 2020LỜI CAM ĐOANTôi xin cam doan đây là công trình nghiên cứu khoa học của

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

riêng lôi. Các sò liệu, vi dụ và trích dan trong luận vàn dâm bão độ tin cậy, chinh xác và trung thực. Nhừng kẽt luận khoa học cua luận vân chưa từng

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌITRIẸU TIH TRANGTỘI CHÓNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG vụTHEO PHÁP LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM • • •TỪ TH

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội......1Chương 1: NHƯNG VÁN ĐÉ CHUNG VẺ TỌi CHÓNG NGƯỜI THIHÀNH CÔNG VỤ TRONG PHÁP LUẬT HÌNH sự MẸT NAM......................71.1.Nhùng vẩn đề lý luận

cơ hãn có lien quan đen tội chống người thihành công vụ..................................................71.2.Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam (Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

về tội chống người thi hànhcông vụ...........................................................29Chương 2: TH ực TIỀN ÁP DỤNG Ql V DỊNII CÙA PHÁP LUẬT H

(Luận Văn Thạc Sĩ) Tội Chống Người Thi Hành Công Vụ Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hà Nội

ÌNH sự MẸT NAM VÉ TỌ1 CHONG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG vụ TẠI THÀNH PHÓ HÀ NỘI.................................................372.1.'l ông quan lình hình xé

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌITRIẸU TIH TRANGTỘI CHÓNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG vụTHEO PHÁP LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM • • •TỪ TH

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAMHỌC VIẸN KHOA HỌC XẢ HỌITRIẸU TIH TRANGTỘI CHÓNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG vụTHEO PHÁP LUẬT HÌNH sự VIỆT NAM • • •TỪ TH