KHO THƯ VIỆN 🔎

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         109 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGBÙI QUANG VINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BỈNHLUẬN VĂN THẠC SỲ

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình KINH TẾNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: TS. NGUYÊN THANH BÌNHLỜI CẢM ƠNTrước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương. Quý

thầy cô Khoa sau đại học đã tạo điêu kiện cho tôi hoàn (hành khóa học cũng như luận văn tốt nghiệp.Tôi xin chân (hành gửi lời càm ơn sâu sâc đến PGS.T Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

S Nguyên Thanh Bình, người đâ dành nhiêu thời gian và tâm huyết hướng dán, giúp đờ, góp ý tận tình cho tôi trong quá trình thực hiện luận văn này.Đồng

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

thời, tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đông nghiệp và gia dinh đà giúp dờ tôi và cung cãp nhùìig thông tin bổ ích cho việc nghiên cứu.Tuy đã c

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGBÙI QUANG VINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BỈNHLUẬN VĂN THẠC SỲ

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bìnhh của Quý thây cô và các bạn.Hà Nội, ngày 05 tháng 05 nâmBùi Quang VinhMỤC LỤCLỜI NÓI ĐÂU.............................................................

..1CHOỊƠNG ỉ: TÕNG QUAN VÈ MARKETING NGÂN HÀNG...............................41.1ĐẶC ĐIÉM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG..................................... Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

.41.1.1Khái niệm chung về marketing ngân hàng...........................41.1.2Đặc điẽm cùa marketing ngân hàng.................................51.1.3V

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

ai trò cùa marketing ngân hàng..................................71.1.4Chức năng cùa marketing ngân hàng................................81.2CÁC CHIẾN L

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGBÙI QUANG VINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BỈNHLUẬN VĂN THẠC SỲ

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình chiẽn lược sản phâm ngân hàng:.................101.2.1.2Các yêu tõ ánh hưởng tới chiến lược sán phẩm ngân hàng.......131.2.2Chiến lược định giá của n

gân hàng...............................141.2.2.1Nội dung chiên lược định giá ngân hàng:.....................151.2.2.2Các yếu tõ ảnh hưởng tới chiênlượ Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

c định giácủa ngânhàng:.171.2.3Chiên lược phân phối của ngân hàng..............................181.2.3.1Nội dung chiên lược phân phõingân hàng........

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

.............191.2.3.2Các yếu lõ ảnh hường tới chiếnlược phân phốingânhàng:....211.2.4Chiến lược quàng bá xúc tiến hỏn hợp cùa ngân hàng..............

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGBÙI QUANG VINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BỈNHLUẬN VĂN THẠC SỲ

Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình...............................................281.2.5Chiên lược định vị thương hàng ngân hàng........................291.2.5.1Nội dung chiên lược địn

h vị thương hiệu ngân hàng:..........29 Luận văn thạc sỹ kinh tế giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng an bình

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNGBÙI QUANG VINHGIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI NGÂN HÀNG AN BỈNHLUẬN VĂN THẠC SỲ