KHO THƯ VIỆN 🔎

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         91 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵngủa khoa học công nghệ. Từ khi gia nhập WTO từ 11/01/2007, nên kinh tẽ Việt Nam đà có nhùng bước phát triẽn mạnh mè. Bên cạnh nhùng thuận lợi. còn nhiê

u khó khăn mà các ngành kinh lẽ cân vượt qua dê tồn tại và phát triẽn. Nhất là ngành NH. một ngành còn non yếu ờ Việt Nam đang chịu nhiều áp lực cạnh Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

tranh của các NH nước ngoài cùng như các định chế tài chính khác. Đông thời cùng với xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, việc áp dụng những tiến bộ cùa

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

khoa học công nghệ là một xu hướng lãt yếu. Như vậy. các NHTM Việt Nam muốn tôn tại và phát triẽn cùng cần phải áp dụng những tiẽn bộ cùa khoa học cô

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng tiên tiến, hiện đại phục vụ KH nhanh chóng, an toàn và tiện lợi mà KH không cần đến trực tiếp tại NH. Các dịch vụ đó dược gọi là dịch vụ ngân hàng di

ện lừ ( E-banking ). Việc phát triẽn các dịch vụ E-bankỉng ờ Việt Nam cùng là một xu hướng tất yếu.Qua thời gian dược thực tập tại NH TMCP Đông Á - ch Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

i nhánh Đà Nầng. em đà có cơ hội được tìm hiếu về các hoạt động cùa NH. Em thãy NH Đông Á là một trong những NH di dâu trong việc áp dụng các tiên bộ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

khoa học công nghệ. Nhừng kết quà mà NH đạt được trong nhửng năm qua càng ngày càng kháng định đựơc vị thế cúa NH. Dịch vụ E-banking do NH Đông Á cung

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵnghành tựu từ khi được triẽn khai. Và trong tương lai, NH Đông Á điện từ sè tiếp tục phát triẽn mạnh, góp phần nâng cao vị thê cúa NH, đạt được mục tiêu

trờ thành tập đoàn tài chính vừng mạnh trên thị trường tài chính Việt Nam. Cùng với nhừng kiến thức được thầy cô trang bị ờ trường và qua quá trình t Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

hực tập tại DAB-ĐN em đà quyết định chọn đe tài: “Phát triên dịch vụ Ngân hàng diện tử tại NH TMCP Đông Á chi nhánh Đà Nằng”.SVTH: Hò Thi Vân - Lớp 32

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

W7.1GVHD: ThS. Phan Đặng My PhươngLuận văn tót nghiệpTrang: 3CHƯƠNG I: TÕNG QUAN VỀ DỊCH vụ E-BAKING1.1.Quá trình hình thảnh vả phát triển dịch vụ E-b

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵngg phục vụ cho chúng ta như: Rút tiên tự dộng qua máy ATM. thanh toán tại các điếm bán hàng, giao dịch với NH qua điện thoại, internet ... Tãt cà nhừng

hoạt động đó đều được hiếu là dịch vụ Ngân hàng diện tử.Trong tiếng anh "Ngân hàng điện từ" là Electronic Banking, viết tát là E-banking.Có rất nhiêu Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

định nghía dièn đạt về E-banking, theo Weaver và Shanahan (1994. p.68) định nghía E-banking là "một quá trình truy cập và ứng dụng thông tin bâng điệ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

n từ”. Còn ờ Việt Nam. theo Trương Đức Bào-tạp chí tin học NH số 4 - 7/2003, định nghía E-banking như là: “ khả nũng của mội KH có thê truy nhập từ xa

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵngc dịch vụ mới”.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển dịch vụ E - BankingTừ khi NH Wellfargo cung cấp dịch vụ NH qua mạng đầu tiên tại Mỹ thì đến na

y có rất nhiêu tìm tòi. thử nghiệm, thành công cùng như thất bại trên con đường xây dựng một hệ thõng E-banking hoàn hào, phục vụ tốt nhất cho KH. Đến Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

nay E-banking dà phát triển qua các hình thái sau:Brochure-ware -E)ơn giàn nhất Xây dựng website chứa thông tin về NH. đưa sân phâm lên mạng nhầm quà

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

ng cáo, giới thiệu, chi dán, liên lạc... -Mọi giao dịch ván thực hiện qua kênh phân phối truyền thõngE- commerce (TMĐT) -Internet đỏng val trò như một

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵngness (quán lý diện tứ) - Gia tăng vẽ sân phàm và chức năng của ngân hàng, phân biệt sản phãin theo nhu câu. -Sự phôi hợp, chỉa sẻ dừ liệu giữa hội sở

NH và các kênh phân phôi như chi nhánh,mạng Internet,mạng không dây...giúp cho việc xử lý yêu câu của KH nhanh chóng và chính xácE- Bank (NH diện tử) Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

-Là mô hình lý tường cùa một ngân hàng trực tuyên trong nên kinh tẽ điện tử. -NH tận dụng sức mạnh thực sự của mạng toàn cầu đẽ cung cấp cho KH toàn b

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

ộ các sàn phâm, các dịch vụ tài chính với chất lượng lốt nhấtSVTH: Hô Thị Vân - Lóp 32k07.1GVHD: ThS. Phan Đặng My PhươngLuận vãn tót nghiệpTrang:4The

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng700.000 lưựt chuyến khoán. I uy nhiên sự chuyền tiếp lừ Fed Wire dẽn hán lè các giao dịch NII có sú’ dụng công nghệ mất nhiêu thòi gian. Các NII Hoa K

ỳ đà chiêm dược vị ló dán dău vê công nghệ và bâl dầu lân công vào các NH châu Âu. Trước sự cạnh tranh đỏ. các NII Châu Âu cùng nháy vào lình vực E-ba Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

nking. NII Barclay cho ra dời máy rút liền lự dộng dău liên phục vụ cộng dóng ờ United Kingdom, năm 1969.Năm 1971, giới thiệu hệ thông bù trù’tự dộng

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

trong NH (BACS). Năm 1977, Tó chức chuyến tiền liên NU ( SWIFT) được thiết lập. mớ đâu nhừng hoạt động thanh toán toàn cầu. Credit Agricole của pháp đ

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵnga vào tháng 2/1984. Năm 1985. E-banking dà có những bước tiến dáng kẽ và được thiết lập tốt ờ Mỹ.Tiẽp sau đó là các quốc gia và vùng lành thổ như: Aus

tralia. Nhật Bán, Hàn Quốc. Singapore, Hồng Kông, Đài Loan..., các NH ngoài việc dãy mạnh phát triển hệ thõng thanh toán điện tử còn mở rộng phát triể Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

n các kênh giao dịch điện lử nhu’ các loại thè giao dịch qua máy rút tiên tự động ATM, các loại thè tín dụng Smart Card, Visa, Master Card... và các d

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

ịch vụ NH trực tuyên như Internetbanking. Mobile-banking. TclcPhonc-banking. Home-banking. Singapore và Hòng Kông dà phát triên các dịch vụ E-banking

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵngnking ò’ Thái l.an hoạt dộng lù’ năm 2001. I rung Quôc mới tham gia vào hệ thống NH trực tuyên lù’ năm 2000 nhưng đà cỏ rất nhiều cái cách vẽ chinh sá

ch cùng nhu’ chiến lược đế phát triến lình vực này.Tại Việt Nam. tháng 3/1995, hệ thống thanh toán điện tú’ bắt đâu có sự tham gia của hệ thõng SWIFT. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

Hệ thõng thanh toán diện lù’liên NH triến khai vào tháng 05/ 2002 cho phép phát triền NII bán lé và NII bán buôn.SVTH: Hò Thị Ván - Lớp 32k07.1GVHD:

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại nh tmcp đông á chi nhánh đà nẵng

ThS. Phan Đặng My PhươngLuận văn tôt nghiệpTrang: 5^13'23 TS=: 19/0

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ

/.ỉíộn võ/ỉ lot nq/ỉiệpTrang: 1MỞ ĐÀU1. Lý do chọn dê tàiNền kinh tẽ thế giới đà có nhùng bước phát triẽn đáng kẽ là nhờ vào nhùng tiên bộ vượt bậc củ