KHO THƯ VIỆN 🔎

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         141 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

KHÓA LUẬNDẠI HỌC HVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN- KIÊM TOÁN--—NGHIỆPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QLẢ KINH DOANH TẠI C

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàngCÒNG TY CỎ PHẢpđầUYẺN THÒNG QUẢNG CÁO VÀDỊCH VỤ Dư LỊCH ĐẠI BÀNGSINH VIÊNNGUYỀN TỒNG NAM PHƯƠNGNăm học: 2015- 2019KHÓA LUẬNDẠI HỌC HƯÉ TRƯỜNG dại học

kinh té KHOA KẼ TOÁN- KIE.M TOÁNGHIEPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QUA KINH DOANH TẠI CÔNG TY CÔ PHẢNTRƯYẾN THÒNG QUẢNG CÁO VÀ Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

cĐỊCH VỤ DƯ LỊCH ĐẠI BÀNGNgu> ễn Tống Nam Phương Lớp: K49C' Kế toán Niên khóa: 2015 - 2019Giáo viên hướng dần:Th.s Hoàng Thùy DươngHuế, 01/2019Lòi Cả

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

m ơnĐể hoàn thành được khoá luận tốt nghiệp này ngoài sự cô' gắng, nổ lực của bản thân trong thời gian thực tập tốt nghiệp 3 tháng em đã nhận dược rất

KHÓA LUẬNDẠI HỌC HVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN- KIÊM TOÁN--—NGHIỆPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QLẢ KINH DOANH TẠI C

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bànggiám hiệu nhà trường Đại Học Kinh Tế Huế cũng như quý thầy cô Khoa Kế Toán - Kiểm Toán đã hết lòng giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần thiết và bổ ích

cho em trong suốt bốn năm học vừa qua. Đó là nên tâng vững chắc dể em hoàn thành tốt khoá luận tốc nghiệp này và sẽ là hành trang cho công việc của e Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

m sau này.Đặc biệt, em xỉn chân thành cảm ơn cô Hoàng Thúy DirậrỊg -người đã luôn tận tình giúp đỡ, hướng dần, sẵn sàng giâỊ đầp những thắc mắc khỉ em

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

thực hiện khoáluận này.Đồng thời, em xin cảm ơn ban lành dạo Công ty Cổ phần Truyền thông quảng cáo và Dịch vụ du lịch Đại Bàng, dặc biệt là anh Nguy

KHÓA LUẬNDẠI HỌC HVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN- KIÊM TOÁN--—NGHIỆPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QLẢ KINH DOANH TẠI C

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàngình thực tập để em có thể nắm bắt được thực tiễn vấn đề nghiên cứu.Xin càm ơn những tình cảm, sự động viên giúp đỡ về vật chất và tinh thần của gia di

nh và bạn bè trong suốt thời gian học tập cũng như thời gian hoàn thành khoá luận này.Một lẫn nữa, em xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý thay cô, Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

anh chị trong đơn vị thực tập, gia đình và bạn bè dồi dào sire khoẻ, tràn đây hạnh phúc và thành công trong cuộc sông!Huế, thángl^W?20J9 ỉ I— )jJjDANH

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần truyền thông quảng cáo và dịch vụ du lịch đại bàng

MỤC CÁC CH ử VIÉT TÁTBHBán hàngCCDVCung cấp dịch vụCPChi PhíCPChi phí quàn lý kinh doanhDNDTDV

KHÓA LUẬNDẠI HỌC HVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN- KIÊM TOÁN--—NGHIỆPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QLẢ KINH DOANH TẠI C

KHÓA LUẬNDẠI HỌC HVẺ TRƯỜNG DẠI HỌC KINH TÉ KHOA KÉ TOÁN- KIÊM TOÁN--—NGHIỆPTHỰC TRẠNG CÒNG TÁC KÉ TOÁN DOANH THƯ VÀ XÁC ĐỊNH KÉT QLẢ KINH DOANH TẠI C