KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         87 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy đờ. chi bao lận IÌ1111 lừ phía giang viên hướng dần TS. Vù rhị Hoài Thu. sự giúp dở của cân bộ hướng dần tại dịa phương ông Nguyền Mạnh Hùng - Trưởng

phòng TN&MT huyện Thái Thụy, linh Thái Bình.Cùng vói sự giúp dò và cung cấp tài liệu của ThS. Cao Vãn ĩ.trơng - Viện Tài nguyên và Mỏi trường Biền.Và Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

các cán bộ chuyên môn công tác tại phòng TN&MT huyện Thái Thụy, tinh Thái Binh.Mặc dủ có nhiều cố gắng dế thực hiện chuyên đề một cách hoàn chinh nhấ

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

t. Tuy nhiên do bước đầu mới làm quen với công tác nghiên cứu khoa học. tiếp cận với thực tế cùng như hạn chế về kinh nghiệm và vốn kiến thức lỳ luận

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụyôi trường và Đô thị, cỏ giáo hướng dẫn và các bạn sinh viên de chuyên dề dược hoàn thiện hơn.Tôi xin bày lo lông biết ơn sâu săc đến giáng viên TS. Vũ

Thị Hoài Thu. các quý thầy cỏ Khoa Môi trường và Đô thị - Trường Dại học Kinh tế Quốc dân và các cán bộ công lác lại cơ quan địa phương noi minh thực Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

lập đà giúp lôi bước đầu hoàn thành tốt c huyên dề tốt nghiệp.Xin Iran irọng cam ơn và xin glii nhận nhùng đóng góp cua quý vị!SV: Cao Thị Như QuỳnhM

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

SV: 11123318Chuyên đê thực tập tôt nghiệpGỈ ỈỈD: TS. Vù Thị Hoài ThuLỜI C AM ĐOANTỏi xin cam đoan nội dung báo cáo đà viết là do băn thân thực hiện, k

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy 6Kỳ tênHọ và tên : Cao Thị Như QuỳnhSV: Cao Thị Như QuỳnhMSV: 11123318Chuyên đê thực tập tôt nghiệpGVH1): TS. Vũ Thị Hoài ThuMỤC LỤCLÔI CẢM ƠNLÒI CAM

ĐOANMỰC LỤCDANH MỤC CÁC CHỪ VIÉT TATDANH MỤC BẢNG BIÊUDANH MỤC HÌNH VÈLời nói đầu.................................................................... Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

.........1CHƯƠNG I: Cơ SỚ LÝ LUẬN VẢ THỰC TIỀN VÊ THÍCH ỬNG VỚI BIÊN DƠI KHÍ HẬU DỰA VẢO HE SINH THÁI.................................................

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

...............51.1.Một số khái niệm................................................................51.1.1.Hệ sinh thái và dịch vụ hệ sinh thái.......

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp

Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy..............................................61.1.4.Thích ứng với BĐKH.........................................................s1.2.Mỏi liên hệ giừa

hệ sinh thái, đa dạng sinh học và biên đôi khi hậu.............9 Chuyên đề thực tập thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái nghiên cứu tại huyện thái thụy

Chuyên đê thực tập tôt nghiệp(ÌỈ1ỈD: TS. 177 Thị Iỉ oài ThuLÕI CẢM 05Trong thời gian qua. de thực hiện Chuyên dề tốt nghiệp, tôi đà nhận dược sự giúp