KHO THƯ VIỆN 🔎

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         105 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ HÓ CHÍ MINHĐÓ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẬT ĐAÙ) TRÊN

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy BỆNH NHÂN ĐAU cơ CẤP VÙNG CÓ GÁYLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CÁP IITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020BỌ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DỨỢC THÀNH PHO HO C

HÍ MINHĐÕ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẠT ĐAỦ) TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU co CẤP VỪNG CỔ GÁYCHUYÊN NGÀNH: Y HỌC CÔ TRƯ Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

YÉN MÀ SÓ: CK 62 72 60 01LUẬN VÃN CHI YÊN KHOA CẤP II NGƯỜI HƯỞNG DÃN KHOA HỌC:PGS.TS.BS. TRỊNH THỊ DIỆU THI ÔNGTHÀNH PIIỎ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020LỜI C

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

AM ĐOANTÔI cam đoan Luận vân Bác sĩ Chuyên khoa II "Đảnh gió tác dụng giám đau cùa chàm .4 thị huyệt (điểm lách hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cắp vù

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ HÓ CHÍ MINHĐÓ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẬT ĐAÙ) TRÊN

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáyCác kết quà có được trong Luận văn là do tòi tự thực hiện, phân lích một cách khách quan, trung thực: Các kết quả này chưa từng dược công bố trước dây

.Thành phổ Hồ Chi Mỉnh, ngày 03 tháng 9 năm 2020Học viên thực hiệnBSCKI. ĐÓ THANH HÀLỜI CẢM ƠNTrong suòt 4 năm học tập. nghiên cửu khoa học đè hoàn th Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

ành Luận văn Bác sĩ Chuyên khoa II. em đà nhân được sự quan tàm, động viên, tạo điều kiện thuận lợi từ Quý Thầy. Quý Cô cùa Đại học Y Dược TP.HCM. Quý

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

đồng nghiệp và gia đìnhEm xin bây tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Quý Cô của Đại học Y Dược TP.HCM nói chung và của Khoa Y học cổ truyền nói ri

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ HÓ CHÍ MINHĐÓ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẬT ĐAÙ) TRÊN

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáyhường, người trực tiếp hướng dẫn. chí bào tận tình cho em trong quá trình nghiên cửu khoa học đè hoàn thành Luận vãn này.VỚI thời gian nghiên cửu và n

ảng lực còn hạn chê. Luận văn không tránh khỏi thiếu sót. cm rất mong nhận được những nhận xét, góp ý từ Quý Thầy. Quý Cô trong Hội đỏng châm luận văn Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

, giúp em hoàn thiện hơn còng trình nghiên cửu khoa học của minh.Em xin trân trọng câm ơn!Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 9 năm 2020Học viênĐÓ TH

Đánh giá tác dụng giảm đau của châm a thị huyệt (điểm kích hoạt đau) trên bệnh nhân đau cơ cấp vùng cổ gáy

ANH HÀ1MỤC LỤCMục lục1Danh mục các chừ viêt tắtiiiDanh mục các bàngivDanh mục các biêu đồvi

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ HÓ CHÍ MINHĐÓ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẬT ĐAÙ) TRÊN

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỎ HÓ CHÍ MINHĐÓ THANH HÀĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG GIẢM ĐAU CỦA CHÂM A THỊ HUYỆT (ĐIỂM KÍCH HOẬT ĐAÙ) TRÊN