KHO THƯ VIỆN 🔎

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         153 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHHO THỊ THỦY TIÊNHIỆU QUÀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG XOANG CÓ SỬ DỤNG MÔ SỢI HUYÉT GIÀU TIẾU CẤU (PRF)

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời KÉT HỢP CẨY IMPLANT ĐÒNG THỜINgành: RÃNG HÀM MẬT Mà số: NT 62 72 28 01LUẬN VÃN TÓT NGHIỆP BÁC sỉ NỘI TRÚNGƯỜI HƯỚNG DÀN KHOA HỌC: PGS. TS. LẺ ĐỨC LÁN

H TS.BS. Vỏ CHÍ HÙNGHO CHÍ MINH - 2Ơ20LÒI CAM ĐOANTòi xin cam đoan đây là công trinh nghiên cứu eũa riêng tòi. Các kết quả nghiên cửu Là trung thực, k Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

hách quan, chưa từng dược công bổ và bão vệ trong bất kì học vị nào.Kí tênHồ Thị Thúy TiênMỤC LỤCLÒI CAM ĐOANMỤC LỤCDANH MỤC TỪ VIÉT TÁT..............

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

.........................................................iDANH MỤC ĐÓI CHIẾU ANH MẸT...............................................................iii

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHHO THỊ THỦY TIÊNHIỆU QUÀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG XOANG CÓ SỬ DỤNG MÔ SỢI HUYÉT GIÀU TIẾU CẤU (PRF)

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời...............................viiDANH MỤC Sơ ĐÒ..........................................................................viiiDANH MỤC HÌNH...........

..................................................................ixMỜ ĐÀU............................................................................ Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

.........1CHƯƠNG 1: TỎNG QUAN TÀI LIỆU...............................................................31.1 Tồng quan về nâng xoang.....................

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

...........................................3ì. ỉ. ì Giải phản và sinh lý xoang hàm trên.............................................31.1.2Các kĩ thuật

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHHO THỊ THỦY TIÊNHIỆU QUÀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG XOANG CÓ SỬ DỤNG MÔ SỢI HUYÉT GIÀU TIẾU CẤU (PRF)

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời........8ỉ. 1.4 Nâng xoang hở với PRF....................................................................................... 121.2Các phương pháp chồn

g phun CBCT......................................................181.3Sự vừng ổn của implant.......................................................... Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

.....201.3.1Định nghĩa......................................................................201.3.2Các phương pháp đo độ vừng ôn của implant..........

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời

..............................221.3.3Kĩ thuật phàn ti ch tần số cộng hường............................................241.3.4Chi so độ vừng ôn cùa imp

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHHO THỊ THỦY TIÊNHIỆU QUÀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG XOANG CÓ SỬ DỤNG MÔ SỢI HUYÉT GIÀU TIẾU CẤU (PRF)

Hiệu quả phương pháp nâng xoang có sử dụng mô sợi huyết giàu tiểu cầu (prf) kết hợp cấy implant đồng thời.1Đòi tượng nghiên cứu.................................................................26

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TEĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HÒ CHÍ MINHHO THỊ THỦY TIÊNHIỆU QUÀ PHƯƠNG PHÁP NÂNG XOANG CÓ SỬ DỤNG MÔ SỢI HUYÉT GIÀU TIẾU CẤU (PRF)