KHO THƯ VIỆN 🔎

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         101 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHNGUYỀN QUÓC TUYÊNGIÁ TRỊ CỦA CÂN BẢNG DỊCH DƯƠNG TÍNH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIỀ

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cựcỀM KHUẨN HUYẾT VÀ SÓC NHIÈM KHUẢN TẠI KHOA HÒI SỨC TÍCH cựcLUẬN VĂN CHUYÊN KHOA CẤP 11THÀNH PHÓ HÒ ('HÍ MINH - NĂM 2020ịlBỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TÉ

DẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINHNGUYỄN QUÓC TUYÊNGIÁ TRỊ CỦA CÂN BẰNG DỊCH DƯƠNG TÍNH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIẺM KHUẨN HUYẾT VÀ SÓC NHIÈM KH Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

UẨN TẠI KHOA HÒI SỨC TÍCH cựcCHUYÊN NGÀNH: HỒI sức CẤP cứuMÀ SỐ: CK 62 72 31 01LUẬN VÃN CHUYÊN KHOA CÁP 11NGƯỜI TĨƯỚNG DẤN KHOA ĨĨỌC: PGS TS. LÊ MINH

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

KHỎITHÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH - NĂM 2020MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANDANH MỤC TÙ’VIÉT TÁTDANH MỤC ĐÓI CHIÊU ANH VẸTDANH MỤC BÂNGDANH MỤC BIÊU ĐODANH MỤC- SO ĐODANH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHNGUYỀN QUÓC TUYÊNGIÁ TRỊ CỦA CÂN BẢNG DỊCH DƯƠNG TÍNH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIỀ

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực...........................41.2.Quá tái dịch ờ bênh nhân nhiêm khuân huyết.......10CHƯƠNG 2: ĐÓI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHẤP NGHIÊN cứu.........222.1 Thiết k

ế nghiên cứu...............................222.2.Dôi tượng nghiên cứu.............................222.3.Phương pháp nghiên cứu........................ Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

...232.4.Biến số nghiên cứu...............................272.5.Tiêu chuần $ừ dụng trong nghiên cini.............292.6.Xứ lý số liệu..................

Giá trị của cân bằn dịch dương tính trong tiên lượng bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn tại khoa hồi sức tích cực

..................302.7.Ydức.............................................31

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHNGUYỀN QUÓC TUYÊNGIÁ TRỊ CỦA CÂN BẢNG DỊCH DƯƠNG TÍNH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIỀ

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỌ Y TẺDẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINHNGUYỀN QUÓC TUYÊNGIÁ TRỊ CỦA CÂN BẢNG DỊCH DƯƠNG TÍNH TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN NHIỀ