KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         182 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DượcTRẤN MINH TRIÉTKHẢO SÁT NÒNG ĐỌ LEPTIN HUYÉT THANH VÀ MỌT SÓ YÉU TÓ NGUY co TIM MẠCH Ờ BẸNH NH

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo ĐườngHÂN TIÈN ĐÁI THÁO ĐƯỜNGLl ÁN ÁN TIÉN Sĩ Y nọcHƯÉ- 2019LÒI CẢM ƠNĐề hoàn thành luận án này tôi nhận được sự giúp đờ cứa rất nhiều người.Xin chân thành

cám ơn quý GS, PGS, TS trong Ban Giám hiệu. Phòng Đào tạo sau đại học trường Đại Học Y Dược, Đại Học Huế. Các Thầy, Cô đà nhiệt tình giúp đờ và tạo mọ (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

i điểu kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành khoá học và luận án.Xin càn ơn lành đạo Bệnh viện Đại Học Y Dược TPHCM. khoa Nội tỏng hợp, khoa Khám Bệnh, kh

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

oa Chân đoán hình anh, khoa Xét Nghiệm và Trung Tàm Chẩn Đoán Y Khoa Medic TPHCM, đà tạo điều kiện thuận lợi cho tôi thực hiện luận án và xin đặc biệt

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DượcTRẤN MINH TRIÉTKHẢO SÁT NÒNG ĐỌ LEPTIN HUYÉT THANH VÀ MỌT SÓ YÉU TÓ NGUY co TIM MẠCH Ờ BẸNH NH

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo ĐườngHãi Thuỷ, nguyên Phó chú nhiệm bộ môn Nội, người thầy nhiệt tàm và trách nhiệm, luôn động viên, chia sẻ mọi khó khăn, hướng dần tòi trong suốt quá tri

nh học tập và thực hiện luận án này. • • • •*Xin chân thành cám ơn PGS.TS Trần Văn Huy, chù nhiệm Bộ môn Nội cùng các thầy, cô trong Bộ môn Nội - Trườ (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

ng Đại học Y Dược. Đại Học Huế đà giúp đờ tòi trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận án.Xin cám ơn Ba. Mẹ, Vợ, các con và gia dinh đà chịu nhi

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

ều khó khăn dề tòi có được mọi điều kiện thuận lợi hoàn thành luận án này.Cuối cùng, xin được cám ơn các anh. chị. bạn bè và đồng nghiệp đà quan tâm.

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DượcTRẤN MINH TRIÉTKHẢO SÁT NÒNG ĐỌ LEPTIN HUYÉT THANH VÀ MỌT SÓ YÉU TÓ NGUY co TIM MẠCH Ờ BẸNH NH

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đườnga riêng tôi. Các số liệu, két quà nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kì một công trình nào khác.Nếu có gì sai sót

tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Tác gia luận ánTRÀN MINH TRIÉT.MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam ơnLời cam đoanMục lụcDanh mục các chừ viết tatDanh mục c (Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

ác bangDanh mục các hìnhDanh mục các sơ đồMỜ ĐÀƯ...........................................................11.Tính cấp thiết của đề tài...............

(Luận Án Tiến Sĩ) Khảo Sát Nồng Độ Leptin Huyết Thanh Và Một Số Yếu Tố Nguy Cơ Tim Mạch Ở Bệnh Nhân Tiền Đái Tháo Đường

......................12.Mục tiêu nghiên cửu...........................................33.Y nghĩa khoa học và thực tiền...............................

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DượcTRẤN MINH TRIÉTKHẢO SÁT NÒNG ĐỌ LEPTIN HUYÉT THANH VÀ MỌT SÓ YÉU TÓ NGUY co TIM MẠCH Ờ BẸNH NH

BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HVÉ TRƯỞNG ĐẠI HỌC Y DượcTRẤN MINH TRIÉTKHẢO SÁT NÒNG ĐỌ LEPTIN HUYÉT THANH VÀ MỌT SÓ YÉU TÓ NGUY co TIM MẠCH Ờ BẸNH NH