KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         97 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC su PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG VÃN ĐẠTDẠY HỌC PIANO CHO TRẺ 5 TƯOI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà NộiNH, HÀ NỘILUẬN VĂN THẠC sĩ LÝ LƯẠN VÀ PHƯƠNG PHẤP DẠY HỌC ÂM NHẠC Khóa 8 (2016-2018)Hà Nội, 2019BỌ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐẠI HỌC sư PHẠM NGHẸ THI

ẠT TRƯNG ƯƠNGHOÀNG VĂN DẠTDẠY HỌC PIANO CHO TRẺ 5 TƯÔI TẠI TRƯỜNG MÀM NON TLÔI THẢN TIÊN, MỸ ĐÌNH, HÀ NỘILUẶN VĂN THẠC SỉChuyên ngành: Lý luận và Phư (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

ơng pháp dạy học Am nhạc Mã sổ: 8140111Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyen Đãng NghịHà Nội, 2019LỜI CAM DOANlôi xin cam đoan dày là còng tành nghi

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

ên cứu của riêng tôi. Các sỏ lieu, kcl qua trong luận văn là trung thục và chưa ai công bó trong bất kỳ còng trinh nào khác.Ilà nội, ngày Oi thủng 6 n

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC su PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG VÃN ĐẠTDẠY HỌC PIANO CHO TRẺ 5 TƯOI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌN

(Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà NộiỳNxbNhà xuất bântr.trangVHNTVăn hóa Nghệ thuậtMỤC LỤCMỚ ĐẨU......................................................................1Chương 1: cơ SỠ LÝ L

UẬN VÀ THỰC TIÊN........................................8I. I. Một sổ khái niệm vả thuật ngừ.........................................8• • • (Luận Văn Thạc Sĩ) Dạy Học Piano Cho Trẻ 5 Tuổi Tại Trường Mầm Non Tuổi Thần Tiên, Mỹ Đình, Hà Nội

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRI ỜNG ĐẠI HỌC su PHẠM NGHẸ THUẠT TRUNG ƯƠNGHOÀNG VÃN ĐẠTDẠY HỌC PIANO CHO TRẺ 5 TƯOI TẠI TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THẦN TIÊN, MỸ ĐÌN