KHO THƯ VIỆN 🔎

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         119 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGÀN ( HẬN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao BằngƯYẸN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẢNGLUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCTHÁI NGUYÊN - 2019Sổ hóa bới Trung tâm HộC liệu và Công nghệ thông (in - ĐHTNhttp://l

rc.tnu.edu.vnĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HUONGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGĂN C HẶN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở c Ác (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

TRƯỜNG THPT HƯYẸN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẢNGNgành: Quàn lý giáo dục Mã số: 8 14 01 14LUẬN VĂN THẠC sỉ KHOA HỌC GIÁO DỤCNgười hướng dẫn khoa học: 1. PG

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

S.TS. Phí Thị Hiếu2. TS. Phạm Thị TâmTHÁI NGUYÊN - 2019sỗ hóa bới Trung tâm HộC liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTN'http://lrc.tnu.edu.vnLỜI CAM DOANTò

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGÀN ( HẬN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằngác.TỈ1 ái Nguyên, iháng4 ĩĩãỉĩì 2019Tác giá luận vãnNông Thị HươngSố hóa bời Trung táin Học liệu và Công nghệ (hông (in - ĐHTNhttp://lrc.tnu.cdu.vnLỜI

CẤM ƠNTác giã xin bày tó lòng biết on chân thành và sâu sắc tới PGS.TS. Phi Thị Hiếu - TS Phạm Thị Tâm hai người hướng dằn khoa học đà tận tâm. nhiệt (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

tinh hướng dần tác giã trong suốt quá trình xây dựng và hoàn thiện luận văn.Tác giã xin trân trọng cám ơn Ban giám hiệu trường Đại học sư phạm - Đại

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

học Thái Nguyên. Phòng Quân lỷ đâo tạo sau Đại học. Khoa Tâm lí giáo dục. các thầy cỏ giáo đà giảng dạy tại trường Đại học sư phạm - Đại học Thái Nguy

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGÀN ( HẬN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HƯ

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằngviên các trường THPT trên địa bàn huyên Nguyên Bình, tinh Cao Bang đà tạo điều kiện, giúp đờ tói trong quá trình thu thập tài liệu, nghiên cứu.Xin bày

tó lòng tri ân đối với gia đình, bạn bè người thân đả luôn hồ trợ. động viên tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài.Xin trân trọng căm ơn!sồ (Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

hóa bời Trung lâm Học liệu và Công nghệ thông tin - ĐHTNhttp://lrc.liHi.edu.vnMỤC LỤCI Àri cam đoan..................................................

(Luận Văn Thạc Sĩ) Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Ngăn Chặn Truyền Đạo Trái Phép Vào Nhà Trường Ở Các Trường Thpt Huyện Nguyên Bình, Tỉnh Cao Bằng

..........i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGÀN ( HẬN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HƯ

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC sư PHẠMNÔNG THỊ HƯƠNGQUẢN LÝ HOẠT DỌNG GIÁO DỤC NGÀN ( HẬN TRUYẺN DẠO TRÁI PHÉP VÀO NHÀ TRƯỜNG Ở CÁC TRƯỜNG THPT HƯ