KHO THƯ VIỆN 🔎

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     WORD
Số trang:         80 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 Nội dung chi tiết: Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hsĐỀ SỔ:1Một chàng ươi 24 tuồi cu' xừ như một đứơ trè con... vờ ơi cùng càm thây khó chịu vì điều đó trừ người chơ. Chùng trơi 24 tuồi nhìn rơ ngoài cửa

sô tàu hoa, mắt sóng rờ, hào hứng reo lên: “Cha, nhìn nhùng cái cây đang chạy lùi về phía sau kìa!” Người chơ mim cười. Một cặp đôi trẻ ngôi kê bên t Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

ó ra khó hiếu với hành vì như một đứa trẻ cúơ chàng trai. Chắc họ nghi chàng trai không được bình thường về thần kinh.“Chơ, nhùng đám mây đang chạy th

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

eo chủng tơ!”, chàng trơi 24 tuổi ỉợi thốt lên, tràn đầy sự kinh ngạc. Đên lúc này, cặp đôi không thế chịu được nừa bèn quay sang hỏi người chơ:“Tại s

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hson chủ đang trờ vê từ bệnh viện. Con trơi chú không may bị khiêm thị lừ khi mới chào đời, hôm nay là ngày dâu tiên nó có thế nhìn thấy mọi thứ. ”Không

oi nói gì nừơ...(Theo mục Góc trái tim, báo điện từ kênh 14.vn, ngày 07/01/2016)Viết bài văn ngân suy nghĩ về vãn đê rút ra từ câu chuyện.HƯỚNG DĂN L Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

ÀM BÀI:1.MỜ bài: Giới thiệu vân đê nghị luậnCuộc sông có rãt nhiêu sự việc xảy ra mà chăng thế nào chúng ta hiếu rò được bản chất. Chính vì vậy, không

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

thiêu những lần vì quá vội vàng mà chúng ta đã đưa ra nhùìig lời phán xét làm tôn thương người khác, khiến sự việc trờ nên trâm trọng hơn và cuối cùn

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hsngười khác khi không hiếu gì vé tình huống chân thực của họ.2.Thân bàia.Tóm tât:Câu chuyện kê vê chàng trai sau 24 năm bị khiếm thị lân đầu tiên trên

đường trờ vê sau cuộc phầu thuật, nhìn thấy mọi vật anh vui sướng nói với cha mình vẽ những gì mình nhìn thấy. Niêm vui đó cùa anh khiến những người x Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

ung quanh khó chịu,PAGE \* MERGEFORMAT 14TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ h https ://khothuvỉe .comvào giừa. Thế là cò ba cùng bay lên. Mây nòng nàn

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

, dất ười gợi cám, cỏ hoa vui tươi.Dế Mèn say sưa. Sau một hôi lâu miên man Mèn ta chợt nghĩ bụng:ơ hay, việc gì ta phái gánh hai con én này trên vai

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs chiếc lá lìa cành .(Mục “Trò chuyện đâu tuần” của báo Hoa học (rò )Viết bài vãn ngán suy nghi vê vàn dê rút ra từ câu chuyện.HVỚNG DÁN LÀM BÀI1.MỚ bà

i: Giới (hiệu vân đê nghị luận :Khi bước (rên đường đời, mồi con người sè gặp biết bao câu chuyện lý (hú, và những bài học sâu sầc vê giá (rị cuộc sôn Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

g. Đến với "Câu chuyện về chim én và dê mèn” (heo Đoàn Công Huy (rong mục ” (rò chuyện đâu tuân” cùa Báo Hoa học trò ta lại rút ra một bài học quý giá

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

: Đừng quá áo tường vê bàn thân mình và không nên sông ích kỳ, toan tính.2.Thân bàia.Tóm tất nội dung câu chuyện:Câu chuyện nói vê cách sõng của các l

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs âm áp. Chim Én là con vật biết bay, thê nên chúng thấy tội nghiệp cho Dẽ Mèn không được bay lận hường không gian mùa xuân. Do đó, chúng nghi ra sáng

kiên đẽ cả ba cùng bay (hưởng (hức cảnh (rời đất gợi cám. tiếc thay Dê Mèn lại không biết trân trọng món quà ấy. Từ người chịu ơn, Mèn đà ào tưởng mìn Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

h là người ban ơn. Từ việc mình là gánh nặng cho người khác Mèn ta tưởng người khác chính là gánh nặng của mình. Lòng ích kỷ, tính toán và ngộ nhận, à

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

o tường khiến Dê Mèn phải trả giá rãt đắt ” nó rơi xuống đất như một chiếc lá lìa cành”. => Ý nghía: Câu chuyện có hình thức như một câu chuyện ngụ ng

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hsnh và không nên sông ích kỳ, toan tính.b.Bàn luận: Có thê nói câu chuyện ngân gọn nhưng lại mang ý nghĩa thật sâu sắc.PAGE \* MERGEFORMAT 14TÀI LIỆU Ô

N THI HSG - NGHỊ LUẬN XÀ I- https://khothuvie .com-Đó ỉà câu chuyện về sự hợp tác và chia sẻ: nêu biết hợp tác và chia sè thì mọi người đêu có lợi.-Đó Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

là câu chuyện vê giá trị cuộc sống: biết trân trọng nhũng gì mình đang có thì sè câm nhận được giá trị đích thực của cuộc sông.-Nếu không biết trân t

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

rọng nhừng gì mình đang có sẽ rất khó có được hạnh phúc thậm chí còn gập bất hạnh. Hạnh phúc còn tùy thuộc vào cách ứng xứ và thái độ sống cùa mói ngư

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hsộc sống mới thoái mái và nhẹ nhàng hơn,-đó có thê là bài học vê cách nhìn, cách cảm nhận: với cách nhìn cấn thận, hời hợt ta sè không phát hiện đúng b

àn chất của cuộc sống, dần đến nhừng quyết định sai lâm mà ta sè nhớ suõt đời.-Đó là bài học vẽ lòng khoan dung, có thê cho và nhận: cho và nhận đêu l Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

uôn chuyên hóa: tưởng rằng cho đi nhưng lại được nhận Lại và ngược lại, đó có thế là bài học vê sự hợp tác và chia sè, nếu biẽt hợp tác và chia sẻ thì

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

mọi người đêu có lợi.-Bàn luận ngược: Trong cuộc sõng, một sỏ người lại có cách sõng toan tính, ích kỷ. Họ giống Dê Mèn trong câu chuyện trên. Họ cho

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hsà nhận. Rôi đến một ngày, chắc chắn nhừng người ấy sè tình ngộ khi phài chịu kết cục bi thảm trong cuộc sõng của mình. Đừng quên những con người hẹp h

òi, tính toán như thê đáng bị chúng la phê phán, tố cáo.c.Mớ rộng vâìì đê-Khắng định Lại vấn đê : “câu chuyện vẽ Chim Én và Dê Mèn” thực sự đã đem lại Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

cho chúng ta nhừng bài học vô cùng quý báu. câu chuyện đó đà làm ta thay đôi trong cách sống cúa mình đế con người sõng trong một xã hội tốt đẹp mà h

Nghị luận xã hội (trọn bộ hay )in hs

ọ đáng được sõng.3.Kết bài-Khái quát vân đê cân nghị luận, liên hệ bân thân.

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ

TÀI LIỆU ỔN THI HSG - NGHỊ LUẬN XĂ F https: //khothuvíen.comNGHỊ LUẬN XÃ HỘIDƯỚI DẠNG CÂU CHUYỆN, MẤU TIN, CÂU CHÂM NGÔN, CÂU NÓI CỦA NGƯỜI NÕI TIẾNGĐ