KHO THƯ VIỆN 🔎

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         64 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC' KINH TÉ Ql Óc DÂN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ DÓ 1HỊCHUYÊN ĐÈ THỰC TẬPDể tài:ĐÁNH GIÁ TIỀM NÀNG PHẤT TRIỂN ĐÒ THỊ SINH TH

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nộiHÁI TẠI HÀ NỌISinh viên: Vũ Thị Bích NgọcMà sinh viên: CỌ 532699Lóp: Kinh té và quan lý môi trưừngKhóa: 53Giáng viên hướng dần: T.s Vũ ĩĩoài ThuHà Nội

, (háng 11 nãm 2014Giàng viên hướng dần: TS Vù Hoài ThuChuyên đề thực tập\MỤC LỤC1.Lý do chọn đề tài.................................................. Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

......42.Mục tiêu nghiên cứu đề tài...............................................43.Phạm vi điều tra.................................................

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

........54.Phương pháp nghiên cứu...................................................55.Nội dụng.......................................................

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC' KINH TÉ Ql Óc DÂN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ DÓ 1HỊCHUYÊN ĐÈ THỰC TẬPDể tài:ĐÁNH GIÁ TIỀM NÀNG PHẤT TRIỂN ĐÒ THỊ SINH TH

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội...........61.1.1.Khái niệm........................................................61.1.2.Lịch sừra đời...............................................

.....71.1.3.Nguyên tac cơ bàn................................................71.1.4.Tiêu chi chung cùa dô thị sinh thái..............................9 Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

1.2.Một số mò hình đó thị sinh thái trên thế gỉới.......................101.2.1.Thành phố Calgary...............................................101.2.

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

2.Stốckhôm........................................................II1.2.3.Yokohama........................................................121.2.4.Khu

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC' KINH TÉ Ql Óc DÂN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ DÓ 1HỊCHUYÊN ĐÈ THỰC TẬPDể tài:ĐÁNH GIÁ TIỀM NÀNG PHẤT TRIỂN ĐÒ THỊ SINH TH

Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nộiị Ecopack..............................................1313.2.Khu đô thị Hội An...............................................1413.3.Khu đô thị Ecolak

es Mỹ Phước....................................16CHƯƠNGII ĐÁNH GIÁ THỊ ( TRẠNG PHẤT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỌI......................182.1.Giới thiệu chung vê Chuyên đề thực tập đánh giá tiềm năng phát triển đô thị sinh thái tại hà nội

Hà Nội..........................................182.1.1.Hành chính......................................................18

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC' KINH TÉ Ql Óc DÂN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ DÓ 1HỊCHUYÊN ĐÈ THỰC TẬPDể tài:ĐÁNH GIÁ TIỀM NÀNG PHẤT TRIỂN ĐÒ THỊ SINH TH

Bộ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠOTRƯỜNG DẠI HỌC' KINH TÉ Ql Óc DÂN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ DÓ 1HỊCHUYÊN ĐÈ THỰC TẬPDể tài:ĐÁNH GIÁ TIỀM NÀNG PHẤT TRIỂN ĐÒ THỊ SINH TH