KHO THƯ VIỆN 🔎

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

➤  Gửi thông báo lỗi    ⚠️ Báo cáo tài liệu vi phạm

Loại tài liệu:     PDF
Số trang:         43 Trang
Tài liệu:           ✅  ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT
 

Nội dung chi tiết: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ THỊ LINH CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỎT NGHIỆPHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sụ

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam TẠI CÔNG TY TNHH MSP VIỆT NAMThành phố IIÒ Chí Minh, tháng 11 năm 2022TRƯỜNG ĐẠI HỌC MO TP. HÔ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ THỊ LI

NHMSSV: 1954012141CHƯ YÊN ĐÈ THỤ C TẬP TÓT NGHIỆPHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sự TẠI CÔNG TY TNHH MSP VIỆT NAMNgành: Quân trị Kinh doanhChuyên Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

ngành: Quàn trị Kinh doanh tông hợp Giàng viên hưởng dần: Hà Thị Thuỳ DươngThành phố ỈIỒ Chí Minh, tháng 11 năm 2022Báo cáo thực tậpGVHD: Hà Thị Thùy

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

DươngLỜI CẢM ƠNTrước het em xin giíi lời cám em chân thành đến quý Thầy cô Trường Đại học Mở TP IIỒ Chí Minh nói chung và quý Thầy Cô Khoa Quan trị Ki

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ THỊ LINH CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỎT NGHIỆPHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sụ

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam học đe áp dung vào thực lè đẽ em có thê ihuận lợi thực hiện, nghiên cứu và hoàn chính dề tài này.Dậc biệt lum. em xin gởi lời cám ơn chân thành đen g

iáng viên hướng dẫn Có Ilà Thị Thũy Dương dà luôn dành thời gian quỹ bâu tận tinh hưởng dần. góp ý giúp em hoàn thành chuyên đề lốt nghiệp một cách ho Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

ãn thiên nhất.Dồng ihời đó. em cùng gìn lời cám em den ban Giám dóc cùng loàn thè các Anh Chị nhân viên cua Công ty TNIIII MSP Việt Nam dà tạo mọi điề

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

u kiện lốt nhất và thuận lợi nhất cho em được liếp xúc, làm việc trực tiếp trong mỏi trưởng còng ty. Cùng như dà luôn hỗ trợ. giúp dờ em Irong quá trì

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ THỊ LINH CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỎT NGHIỆPHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sụ

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt namVỊ THựC TẠPTp.IIồ Chi Minh, ngày...tháng ... nãm ...Kỷ lên và đóng dâuSVTH: Lê Thi Linh11Báo cáo thực tậpGVHD: Hà Thị Thủy DươngMỤC LỤC.MỤC LỤC.......

........................................................iii Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty tnhh msp việt nam

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MÒ TP. HÒ CHÍ MINH KHOA QUẤN TRỊ KINH DOANH&SINH VIÊN: LÊ THỊ LINH CHUYÊN ĐÉ THỰC TẬP TỎT NGHIỆPHOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYÊN DỤNG NHÂN sụ